واحد رسيدگى به شکايات در سازمان برنامه و بودجه در حوزهٔ رياست مستقر است. براى رسيدگى به شکاياتى که از سوى مسئولان يا کارشناسان دستگاه‌هاى مختلف و نيز عموم مردم به سازمان برنامه و بودجه مى‌رسد، نامه‌ها به واحدهاى مربوط ارجاع مى‌شود و پيگيرى لازم از سوى حوزهٔ رياست روابط عمومى سازمان براى پاسخگويى انجام مى‌پذيرد.