۱. آپارتمان نوساز و دست اول به واحد مسکونى اطلاق مى‌شود که بيش از ۷ سال از تاريخ صدور مهلت پروانه ساختمانى و بيش از ۲ سال از تاريخ صدور صورتجلسهٔ تفکيکى آن نگذشته باشد و از زمان صدور سند مالکيت اعياني، مورد نقل و انتقال به غير مالک اوليه واقع نشده باشد.


۲. واحد مسکونى ويلايى نوساز و دست اول: مشابه مورد قبل با اين تفاوت که بيش از ۲ سال از تاريخ صدور پايان کار ساختمان نگذشته باشد.