۱. مراجعه به يکى از شعب بانک مسکن و افتتاح حساب پس‌‌انداز مسکن با حداقل پانصد هزار ريال موجودى


۲. حداقل يک دوره ۶ ماهه انتظار براى دريافت تسهيلات ساخت مسکن و يا يک دوره ۹ ماهه انتظار براى خريد مسکن نوساز و دست اول