مدارک لازم

۱. اصل و تصوير مدرک تحصيلى که به تأييد مراجع ذيصلاح رسيده باشد.


۲. گواهى سابقه کار


۳. ارائهٔ اصل و تصوير کارت پايان خدمت و يا معافيت دائم (کفالت پزشکي) متولدين ۱۳۴۴ به بعد


۴. اصل و تصوير شناسنامه


۵. ارائه گواهى سابقهٔ کار بعد از فارغ‌‌التحصيلى به شرح:


- فوق‌ديپلم فنى ۵ سال


- فوق‌ديپلم ساير وزارتخانه‌ها ۷ سال


۶. ارائهٔ گواهى کار براى دارندگان مدرک ديپلم فنى به مدت ۷ سال


۷. ساير مدارک تحصيلى و معماران تجربى به مدت ۸ سال


۸. دو قطعه عکس ۴?۳


۹. پرداخت مبلغ ۳۰،۰۰۰ ريال به حساب ۹۰۰ خزانه‌دارى بانک مرکزى به نام معاونت نظام مهندسى و اجراى ساختمان