در مدارس متوسطه شوراها و انجمن‌هاى متعددى پيش‌بينى شده است که عبارتند از:


۱. شوراى عمومى


۲. شوراى معلمان


۳. شوراى مالى و خدماتى


۴. انجمن اولياء و مربيان


۵. گروه‌هاى آموزشى

اهم وظايف شوراى عمومى مدارس متوسطه

- بحث در مورد آئين‌نامه‌هاى مختلف مدرسه و نقش کارکنان در آنها


- بررسى راه‌هاى تشريک مساعى با همکاران و کارکنان مدرسه در امور آموزشي- پرورشى و ادارى


- اتخاذ تدابير لازم براى تهيه و اجراء طرح‌ها و برنامه‌هاى مدرسه.

گروه‌هاى آموزشى دبيرستان‌ها و اهم وظايف آنها

به‌منظور ايجاد هماهنگى در روش‌هاى تدريس و ارتقاى سطح کيفى آموزش معلمان و مربيان گروه‌هاى آموزشى تشکيل مى‌گردد. اهم وظايف اين گروه‌ها عبارت است از:


۱. تهيه تقويم اجراء هفتگي، ماهانه و غيره


۲. نقد و بررسى کتاب‌هاى درسى از نظر ارتباط افقى و عمودى مطالب آنها و بررسى کتاب‌ها از نظر محتوا


۳. تهيه و اجراء نمونه‌هائى از طرح درس براساس مراحل آن (تعيين هدف درس، تعيين پيش‌نيازهاى درسي، تدوين پيش‌نيازها، پيش‌بينى مواد آموزشى و کمک‌آموزشى مورد نياز)


۴. بودجه‌بندى کتاب‌هاى درسى از نظر سؤالات امتحانى براساس تقويم اجرائى


۵. تهيه مطالب علمى و آموزشى براى چاپ و انتشار در نشريه گروه‌هاى آموزشى


۷. همکارى با مسئولان کارگاه و آزمايشگاه مرکزى و واحد سمعى و بصرى


۸. برنامه‌ريزى در زمينه تشکيل جلسات مبادله تجربيات معلمان.


طبق دستورالعمل‌هاى کشورى در دبيرستان‌ها، ستادهاى تربيتى و انجمن‌هاى اسلامي، ورزشي، فرهنگي، هنري، انتظامى و غيره تشکيل مى‌شود که وظايف آنها در آئين‌نامه اجرائى اين مدارس تعيين گرديده است.

اهم وظايف شوراى معلمان

شوراى معلمان با حضور مدير، معاونان، معلمان و مربيان و مشاوران شاغل در دبيرستان تشکيل مى‌شود که اهم وظايف آن عبارت است از:


۱. بررسى و تبادل نظر در هماهنگ ساختن روش کار در کلاس‌هاى مختلف


۲. رسيدگى به پيشنهادهاى دانش‌آموزان و اولياء آنها


۳. بررسى مشکلات دانش‌آموزان


۴. بررسى طرح‌هاى بهسازى امور آموزشى و پرورشى مدرسه


۵. اتخاذ تدابير لازم در تنظيم برنامه امتحانات جهت حسن اجراء آن.

اهم وظايف معلمان (آموزگاران و دبيران)

از يک ميليون کارکنان ادارى و آموزشى وزارت آموزش و پرورش تعداد معلمان درصد بالائى را نشان مى‌دهد. در سال تحصيلى ۱۳۷۵ - ۱۳۷۶، ۱/۱۹ درصد از کارکنان ليسانس و بالاتر، ۶/۳۹ درصد فوق‌ديپلم، ۳۸ درصد ديپلم و ۳/۳ درصد زير ديپلم بوده‌اند که بيشتر آنها را معلمان تشکيل مى‌دهند.


وظايف معلمان در زمينهٔ پرورشي، آموزشى و ادارى و مالى متعدد است که اهم آنها عبارتند از:


۱. نظارت کامل بر رفتار دانش‌آموزان و ارشاد آنان با توجه به اصول و شيوه‌هاى تربيت اسلامى


۲. آماده‌کردن وسايل لازم براى تدريس و تشريح در کلاس درس متناسب با موضوعات درسى


۳. حضور به‌موقع در کلاس و تهيه طرح درس و اجراء برنامه‌هاى درسى و اهتمام در بالا بردن کيفيت کار تدريس با استفاده از روش‌هاى جديد با توجه به تفاوت‌هاى فردى دانش‌آموزان


۴. شرکت فعال در گروه‌هاى آموزشى و کلاس‌هاى بازآموزى


۵. ارزشيابى مستمر و اجراء امتحاناتى به‌منظور سنجش معلومات و يادگيرى دانش‌آموزان


۶. توجه به وضع تحصيلي، اخلاقى و تربيتى دانش‌آموزان و ايجاد زمينه رشد آنان


۷. همکارى و تشريک مساعى با مشاوران، معلمان راهنما و دبيران پرورشى و شرکت در شوراهاى مختلف مدرسه به تناسب وظايف


۸. مطالعه مداوم در زمينهٔ آخرين روش‌هاى تدريس و کتب دينى و علمى به‌منظور بالابردن سطح آگاهى‌ها و مهارت‌هاى شغلى


۹. توجه به وضع بهداشتى دانش‌آموزان و رسيدگى به حضور و غياب آنان در کلاس


۱۰. اهتمام در به‌وجود آوردن محيطى کاملاً آموزنده در کلاس درس منطبق با موازين اسلامى و فراهم‌کردن زمينهٔ شکوفائى استعدادهاى خدادادى دانش‌آموزان.

ستادهاى تربيتى در مدرسه

براساس دستورالعمل وزارت آموزش و پرورش در هر مدرسه ستادى به‌نام ستاد تربيتى مدرسه تشکيل مى‌شود که اعضاء آن عبارتند از: رئيس مدرسه (رئيس ستاد)، مربى تربيتى مدرسه (مربى ارشد)، يکى از معلمان به انتخاب شوراى معلمان مدرسه.


اهم وظايف اين ستاد عبارت است از:


- استفادهٔ بهينه از توانمندى‌هاى کارکنان در امور تربيتى مدرسه


- برنامه‌ريزى براى اجراء مراسم مختلف در مدرسه


- رسيدگى به مشکلات اخلاقي، انضباطى و رفتارى دانش‌آموزان و ارجاع به مراجع کمک‌کننده براى کاهش اين مشکلات. در مدارس متوسطه مشاوران نيز عضو اين ستاد هستند.

اهم وظايف مربيان تربيتى مدرسه

در سازمان و درجه‌بندى مدارس ابتدائي، راهنمائى و متوسطه علاوه بر پست مدير، معاون، دبير، مشاور و مربى بهداشت پست مربى تربيتى پيش‌بينى شده است. مربيان تربيتى به تناسب دانش‌آموزان در مدارس شهر و روستا به‌صورت تمام‌وقت يا پاره‌وقت انجام وظيفه مى‌کنند. برنامه‌ريزى و نظارت بر فعاليت‌هاى مربيان تربيتى و تلاش براى تربيت، استخدام و بازآموزى آنان از وظايف دفتر مشاوره و برنامه‌ريزى امور تربيتى در تشکيلات ستادى و زير نظر معاونت پرورشى در استان‌ها و مناطق آموزشى است.


اهم وظايف مربيان تربيتى در مدارس عبارت است از:


- اجراء مراسم صبحگاهى با همکارى مسئولان مدرسه


- آموختن نماز به دانش‌آموزان و آشناکردن آنان با احکام نماز و آموزش‌هاى لازم پيرامون مسائل اخلاقى


- تهيه مقدمات برگزارى مراسم در ايام خاص (اعياد و سوگوارى‌ها و ...)


- تشکيل کتابخانه و تهيه و تأمين لوازم اوليه و تهيه کتاب‌هاى متناسب با شرايط سنى دانش‌آموزان


- تهيه و تنظيم برنامهٔ بازديدها و اردوهاى سازنده تربيتى


- شرکت فعال در کلاس‌هاى کارآموزى و بازآموزى و گردهمائى‌ها


- همکارى با مدير در فعاليت‌هاى تربيتي، اجتماعى دانش‌آموزان و تشريک مساعى با مشاوران و معلمان راهنما و معاونان مدرسه در جهت پيشبرد اهداف تربيتى و آموزشى


- تنظيم و اجراء برنامه‌هاى مسابقات قرآن.