معاونت مشارکت‌هاى مردمى به‌منظور تحقق اهداف و پيشبرد وظايف با الهام از سياست‌هاى دولت، وزارت آموزش و پرورش و برنامه سوم توسعه، محورى‌ترين سياست راهبردى (استراتژيک).


”توسعه، ترويج و تعميق فرهنگ مشارکت“ را در سرلوحه فعاليت‌هاى خود قرار داده تا در جلب و جذب توانمندى‌هاى علمي، فکري، معنوي، پژوهشي، مهارتي، مادى و ... اشخاص حقيقى و حقوقي، کاهش تصدى‌گرى دولت، افزايش مشارکت و نظارت مردم در آموزش و پرورش، اشاعه فرهنگ ايثار و شهادت باعنوان ارائه خدمات ويژه به فرزندان گرانقدر شهداء و ايثارگران، بهره‌گيرى از تجارب و دست‌آورد‌هاى علمي، فن‌آورى و پژوهشى ساير کشورها در زمينه گسترش روابط آموزشى و پرورشي، با کاربردى کردن منشور سبز مشارکت به وظايف خويش عمل نمايد.


اميد است با عنايت پروردگار متعال و مشارکت صميمانه و مجدانه هريک از دست‌اندرکاران عرصه تعليم و تربيت و مردم شريف، آگاه و مشارکت جوى کشور ما دستيابى به اهداف مورد نظر بيش از پيش فراهم گردد.


- سياست‌هاى استراتژيک (راهبردي) معاونت مشارکت‌هاى مردمى:


منشور سبز مشارکت:

- توزيع عادلانه امکانات با اولويت محروميت زندگى


- نهادينه‌کردن قانون


- ارتقاء کيفيت آموزش و اعتلاء فرهنگ اسلام


- شناخت، ارتقاء و رشد نيروى انسانى و نقش کليدى آن در توسعه همه‌جانبه


- نظارت، ارزشيابي، کنترل و رهبرى


- توسعه و تقويت روحيه مشارکت مردم و متوليان امر


- اجراء سياست عدم تمرکز و واگذارى امور به استان‌ها، مناطق و مدارس


- مهم:

حسن اجراء تحقق سياست‌هاى راهبردى منشور سبز مشارکت در گرو فعال‌کردن دو کميته ذيل مى‌باشد:


۱. کميته، تحقيق و توسعه


۲. کميته، سيستم اطلاع‌رسانى (مکانيزه‌کردن) در مديريت مشارکت‌ها