راهنماى درخواست مجوز تأسيس کتابخانه‌هاى عمومى غيردولتى

مدارک مورد نياز

۱. ارائهٔ تقاضانامه


۲. معرفى مدير مسئول به عنوان نمايندهٔ تام‌‌الاختيار


۳. اعلام حدود فعاليت و خط مشى


۴. ارائهٔ مدارک لازم براى مؤسسان و مدير مسئول


۵. ارائهٔ سند مالکيت يا اجاره‌نامهٔ محل


۶. نقشه‌هاى مورد نياز براى اخذ اجازهٔ شروع عمليات ساختمانى


۷. ارائهٔ اسناد مربوط به تأييد منابع تأمين نيازهاى مالى


تبصره: کتابخانه‌هاى عمومى که در حال حاضر مشغول فعاليت هستند مى‌توانند با ارائهٔ تقاضانامه و معرفى مدير مسئول و ساير مدارک لازم اقدام به اخذ مجوز کنند.

شرايط مدير مسئول

۱. اعتقاد و التزام عملى به مبانى و احکام اسلامي، ولايت فقيه و قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران


۲. عدم وابستگى به نظام گذشته و گروه‌هاى منحرف غيرقانونى


۳. تابعيت جمهورى اسلامى ايران


۴. داشتن تأهل و بيش از ۲۵ سال سن


۵. داشتن سابقهٔ آموزشى يا فرهنگى


۶. داشتن مدرک ديپلم يا معادل حوزوى آن


تبصره: اقليت‌هاى دينى نيز در صورت داشتن شرايط عمومى و تأييد مراجع رسمى مذهبى مى‌‌توانند معرفى شوند.

مدارک مورد نياز مؤسسان و مدير مسئول

۱. تقاضاى کتبى با امضاى تمام مؤسسان و مدير مسئول


۲. تکميل پرسسنامه


۳. چهار قطعه عکس پشت‌نويسى شده


۴. گواهى عدم سوء پيشينهٔ کيفرى

شرايط ساختمان کتابخانه

۱. کتابخانه بايد از فضا و تجهيزات مناسب برخوردار باشد و اگر در جوار يک مجموعهٔ فرهنگى در حال فعاليت است بايد ورودى آن مستقل از ساير قسمت‌ها باشد.


۲. تالار مطالعهٔ بانوان و آقايان از يکديگر مجزا باشد.

محل مراجعه

تهران: خيابان زرتشت غربي، کوى کامبيز، نبش کوچه يازدهم، پلاک ۱۲، ساختمان شمارهٔ ۲ دبيرخانهٔ هيئت امناى کتابخانه‌هاى عمومى کشور


شهرستان‌ها: ادارهٔ کل فرهنگ و ارشاد اسلامى استان