مدارک لازم

۱. ارائهٔ مدارک لازم براى تمديد گذرنامه بجز فيش بانکى


۲. چهار قطعه عکس


۳. تنظيم دو برگ فرم گذرنامه

محل مراجعه

تهران: خيابان ستارخان، خيابان شهرآرا، ادارهٔ گدرنامه


شهرستان‌ها: ادارات گذرنامهٔ نيروى انتظامى