چون عمرو به حکومت رسيد، نسبت به خليفه اظهار اطاعت کرد موفق، برادر خليفه عباسى ايالت خراسان، فارس، اصفهان، سيستان، سند، کرمان و رياست شرط بغداد۱ را در ازاء خراجى سالانه، بالغ بر بيست ميليون درهم به او عطا کرد.


(۱). مؤلف تاريخ سيستان، گرگان، طبرستان و ماوراءالنهر را نيز نام مى‌برد (ص ۲۲۸).


عمروبن ليث، عبيدالله‌بن عبدالله طاهرى را که از خاندان طاهريان بود از جانب خود به مقام شرطگى بغداد برگزيد و احمدبن عبدالعزيز دلفى (سپهسالار يعقوب و عامل عمرو در اصفهان) را حکومت اصفهان داد. موفق در اين سال‌ها گرفتار جنگ با صاحب‌الزنج بود و عمرو او را کمک مالى مى‌کرد. به همين دليل توانست نظر موافق را در کاهش خراج ممالک تحت تسلط خود جلب کند و قرار بر يک ميليون درهم گذاشته شد (تاريخ سيستان، ص ۲۳۶). سرانجام با کشته شدن صاحب الزنج، موفق با رهائى از غائله او، فرصتى يافت تا به مسئله عمرو بپردازد. مقارن همين ايام، عمرو از نافرمانى حاکم فارس در ارسال هدايا و خراج به دربار خليفه آگاه شد ضمن عذرخواهى از صاعدبن مخلد، وزير معتمد، به‌سوى فارس رفت و به‌نام خليفه و خود سکه زد. عمرو، محمدبن ليث را خلع و نصربن احمد را به حکومت فارس و کرمان گماشت و به سيستان بازگشت.


روى سکه متن: لله/محمدرسول الله/المعتمدعلى الله
<br>  پشت سکه متن: شهادتين/الموفق بالله/عمرو
<br>  حاشيه: ... بفارس سنه سبع و ستين و ماتين (۲۶۷ ق).
<br>  حاشيه: محمدرسول الله ارسله بالهدى و دين الحق ليظهره على الدين کله و لوکره المشرکونش
<br>  برگفته از کتاب: سکه‌هاى اسلامى ايران حملهٔ عرب تا حملهٔ مغول.
روى سکه متن: لله/محمدرسول الله/المعتمدعلى الله
  پشت سکه متن: شهادتين/الموفق بالله/عمرو
  حاشيه: ... بفارس سنه سبع و ستين و ماتين (۲۶۷ ق).
  حاشيه: محمدرسول الله ارسله بالهدى و دين الحق ليظهره على الدين کله و لوکره المشرکونش
  برگفته از کتاب: سکه‌هاى اسلامى ايران حملهٔ عرب تا حملهٔ مغول.

صاعدبن مخلد که خيال مدارا نداشت، خليفه را وادار کرد تا احمدبن عبدالعزيز را به حکومت فارس و کرمان بگمارد. در همين سال‌ها مردم خراسان نيز از عمرو، شکايت به خليفه آوردند (تاريخ روضةالصفا، ص ۱۵). معتمد که از صفاريان دلخوشى نداشت در سال ۲۷۱هـ.ق حجاج خراسان را جمع کرد و اعلام نمود: عمرو ليث از امارات داده شده خلع مى‌شود و دستور داد او را لعن کنند و حکومت خراسان را به محمدبن طاهر واگذار کرد (الکامل فى‌التاريخ، ج ۷، ص ۴۱۴). محمدبن طاهر چون از تسلط بر خراسان مطمئن نبود ترجيح داد در بغداد بماند و رافع بن هرثمه را به جانشينى خود به حکومت خراسان گماشت.


نصربن احمد، عامل عمرو در فارس و کرمان، براى مقابله با احمدبن عبدالعزيز، گماشتهٔ خليفه، از عمرو کمک خواست. عمرو، على‌بن حسن‌بن درهم را به يارى فرستاد، ولى قبل از رسيدن نيروهاى کمکي، جنگ واقع شد و نصربن احمد شکست خورد صاعدبن مخلد، شخصاً به کمک احمدبن عبدالعزيز شتافت و شکست سپاهيان عمرو را تکميل کرد. عده بى‌شمارى از سپاه عمرو مجروح کشته و گرفتار شدند عده‌اى نيز خود را تسليم کردند و غنايم بسيارى به‌دست خليفه افتاد. همزمان با رويدادهاى مذکور عمرو از اختلاف ميان معتضد، فرزند موفق و صاعدبن مخلد، وزير سود جست و بار ديگر به شيراز رفت. در اين راستا سکه‌اى به‌نام محمدبن عمرو به‌دست آمده که در سال ۲۷۳هـ. در فارس ضرب شده و بيانگر تسلط عمرو و حکومت پسرش در اين منطقه است. در اين زمان موفق از عمرو خواست تا براى حفظ مقام و حکومت، پسرش را همراه مالى فراوان و مورد قبول نزد خليفه بفرستد. عمرو، درخواست موفق را نپذيرفت و آمادهٔ جنگ شد.


روى سکه متن: لله/محمدرسول الله/المعتمد على الله/ عمروبن ليث
<br>  حاشيه: محمدرسول الله ارسله بالهدى و دين الحق ليظهره على الدين کله و لوکره المشرکون
<br>  پشت سکه متن: لا اله الا الله/وحده لا شريک له/المعتز بالله/محمدبن عمرو
<br>  حاشيه: ... به ... سنه ثلث و سبعين و ماتين (۲۷۳ ق).
<br>  برگرفته از کتاب: سکه‌هاى اسلامى ايران حملهٔ عرب تا حملهٔ مغول.
روى سکه متن: لله/محمدرسول الله/المعتمد على الله/ عمروبن ليث
  حاشيه: محمدرسول الله ارسله بالهدى و دين الحق ليظهره على الدين کله و لوکره المشرکون
  پشت سکه متن: لا اله الا الله/وحده لا شريک له/المعتز بالله/محمدبن عمرو
  حاشيه: ... به ... سنه ثلث و سبعين و ماتين (۲۷۳ ق).
  برگرفته از کتاب: سکه‌هاى اسلامى ايران حملهٔ عرب تا حملهٔ مغول.

در سال ۲۷۴هـ.ق، موفق شخصاً براى جنگ با عمرو ليث به کرمان آمد. ابوطلحه، سپهسالار عمرو خود را تسليم موفق کرد. به همين سبب، عمرو از جنگ پرهيز نمود. البته ابوطلحه، بلافاصله پشيمان شد و تصميم گرفت به‌سوى عمرو باز گردد. موفق که از قصد او باخبر شده بود دستگيرش کرد و اموال او را مصادره نمود و به فرزند خود، معتضد سپرد و خود به تعقيب عمرو پرداخت. عمرو به کرمان و سپس سيستان گريخت و در راه کوير فرزند خود، محمد را از دست داد. موفق نتوانست به او دست يابد و چون گرفتار مشکلات شام و مصر بود، مسالمت و دلجوئى از عمرو را شرط موفقيت در جبهه ديگر دانست به همين دليل، فرستادهٔ خليفه با عمرو صلح کرده کرمان، فارس و خراسان را در ازاء ده ميليون درهم به مقاطعه به عمرو واگذار کرد و سيستان را خاصهٔ عمرو دانست؛ غرامت جنگى نيز بر عهده عمرو بود و دستور داده شد نام عمرو بر پرچم‌ها و سپرها و بر سر در خانه‌ها و دکان‌ها نوشته شود. عمرو بار ديگر به سال ۲۷۶ به فارس رفت. فرار على‌بن ليث و پناهنده شدن او به رافع، بهانه جديدى شد تا عمرو را از مقام شرطگى بغداد عزل و نام او را از پرچم‌هاى آن پاک کنند (تاريخ‌الامم و الملوک، ج۱۰، ص ۱۷). موفق اين بار موسى مفلحى را با سپاهى به جنگ عمرو فرستاد. اين جنگ به پيروزى عمرو انجاميد و او نيز نام موفق را از خطبه برداشت (تاريخ سيستان، ص ۲۴۸). اين وضع تا مرگ موفق (۲۷۸هـ.ق) ادامه يافت. پس از موفق پسرش معتضد به وليعهدى رسيد و چند ماه بعد (در سال ۲۷۹هـ.ق) با مرگ معتمد به‌طور رسمى خليفه شد. عمرو از فرصت به‌دست آمده و التفات معتضد نسبت به خود استفاده کرد و رسولى را با هداياى بسيار نزد او فرستاد و مقامات قبلي، از جمله ولايت خراسان را مطالبه کرد. معتضد دستور داد ولايات فارس، کرمان، خراسان، زابلستان، سيستان، کابل و شرطگى بغداد را به او دادند، در عوض از او خواست، رافع را از ميان بردارد. در سال ۲۸۰هـ.ق عمرو در فارس به‌نام خود و خليفه سکه زد.


در سال ۲۸۳هـ.ق رافع کشته شد، مرو سر او را براى خليفه فرستاد. در عوض خليفه فرمان حکومت شهرى رى را همراه با خلعت و پرچم و هداياى بسيار براى او ارسال داشت ولى عمرو پاداش خود را بيشتر از اين مى‌دانست و از خليفه ايالت ماوراءالنهر را نيز مطالبه کرد. معتضد گروهى از حجاج خراسان را گرد آورد و ولايتدارى عمروبن ليث بر ماوراءالنهر و عزل اسماعيل سامانى را به اطلاع حاضران رساند. عمرو، براى نشان دادن سپاسگزارى خود از خليفه هدايائى شامل چهارميليون درهم، بيست اسب با زين‌هاى سيمين، صد و پنجاه اسب با پوشش‌هاى قيمتى و تعدادى باز شکارى براى وى فرستاد (تاريخ‌الامم و الملوک، ج ۱۰،ص ۷۱. الکامل فى التاريخ، ج ۷، ص ۴۹۳).


روى سکه متن: لله/محمدرسول الله/المعتضد بالله
<br>  حاشيه: ...
<br>  پشت سکه متن: ... الموفق بالله/عمرو بن ليث
<br>  حاشيه: ... بفارس سنه ... و ثمانين و ماتين (۲۸۰ ق).
<br>  برگرفته از کتاب: سکه‌هاى اسلامى ايران حملهٔ عرب تا حملهٔ مغول.
روى سکه متن: لله/محمدرسول الله/المعتضد بالله
  حاشيه: ...
  پشت سکه متن: ... الموفق بالله/عمرو بن ليث
  حاشيه: ... بفارس سنه ... و ثمانين و ماتين (۲۸۰ ق).
  برگرفته از کتاب: سکه‌هاى اسلامى ايران حملهٔ عرب تا حملهٔ مغول.