تصميم ”بله“ محتمل‌الوقوع (هنوز يک خير) مى‌توان همچنين جابه‌جائى در مقياس اندازه يا زمان مطالعه را پديد آورد. (يک نمونه، تصميمى است که براى تعيين موقعيت کريدور و بزرگراه مى‌باشد که بر مبناى آناليز آرايه‌اى مفصل‌تر انجام گرفته است).


در يک جابه‌جائى مقياس، مطالعه و بررسى بار ديگر از شش سطوح چارچوب همان طورى که در بالا تشريح گرديده است جريان پيدا مى‌کند.


پروژه معمولاً بايد ادامه يافته تا به يک تصميم ”بله“ دست يابيم. (در زمينه کاربردى خود من، دستيابى به يک نتيجه do not build مى‌تواند تصميم مثبت قلمداد گردد). يک تصميم ”بله Yes“ حاکى از پياده‌‌سازى (انجام و اجراء) است و فرد مى‌پذيرد که از حيث زمان از پيش تغييرى در ارائه و نمايش مدل‌هاى جديد به‌عمل آورد.


در حالى‌که چارچوب به‌نظر مرتب و منظم و متوالى مى‌رسد ليکن خط يا مسيرى را که بايد از ميان پروژه طى نمود راه صاف و هموارى نيست: شروع‌هاى کاذب و غلط، بن‌بست و کشف غيرمنتظره و دور از انتظار ولى، پيش از اينکه به جواب آرى و مثبتى دست يابيم خطا را بايد از ميان پرسش‌ها و مدل‌هاى چارچوب عبور داد.


آينده‌هاى آلترناتيو براى حوضه آبى Synderville

در زير کاربرد چارچوب در يک مطالعه پيچيده‌اى که به‌ تازگى تحت عنوان ”آينده‌هاى آلترناتيو براى حوضه آبى Synderville واقع در ايالت يوتاى ايالات متحده کامل گرديده است نشان مى‌دهد.اين مطالعه چند وجهى با پيوندهاى زياد خود در مقياس و زمان. يک همکارى ميان دانشگاه هاروارد (دانشکده طراحى هاروارد) دانشگاه ايالتى يوتاو دانشگاه تورنتوى کانادا به‌وجود آورد.


I) حوضه آبى Synderville به وسعت ۱۸۰ کيلومتر مربع واقع در کوه‌هاى Wasatch است و با اتومبيل ۳۰ دقيقه از Salt Lake City يوتا فاصله دارد. اين حوضه آبى اولين چشم انداز باز و قابل توسعه در شرق دره بزرگ سالت ليک (Great Salt Lake) است.


II) امروزه تقريباً ۱۰،۰۰۰ نفر جمعيت در Summit County زندگى مى‌کنند که زيربناى اقتصادى آنها را کشاورزى و جذب توريست به گردشگاه‌ها و مراکز تفريحى تشکيل مى‌دهد.


III) پارک استان و دره آن (The Countys Park City & Deer Valley) از مراکز جهانى اسکى مى‌باشد.


IV) جمعيت Salt Lake city در طى ۲۰ الى ۳۰ سال آينده از يک ميليون نفر گذشته به يک ميليون و نيم نفر خواهد رسيد و انتظار مى‌رود که در طى همان زمان جمعيت Summit County به ۴۰،۰۰۰ نفر افزايش يابد. هم‌اکنون بورس بازى زمين رواج دارد و تقريباً تمامى مالکين در حوضه آبى Synderville خواهان راه‌هاى توسعه و عمران منطقه هستند.


V) مردم آگاه محلى از ‌جمله دلالان زمين احساس مى‌کنند که اين رشد سريع اثرات و پيامدهاى نامطلوبى به‌بار خواهد آورد.


VI) با وجود پاى‌بندى‌هاى قوى تاريخى در اصول و مبانى مالکيت خصوصي، روى‌‌هم‌ رفته علاقهٔ عمومى در کنترل رشد و تغيير رو به افزايش است. معيارهاى تصميمات محورى و اصلى به حداقل رساندن کارهاى دولتى از ‌جمله به حداقل رساندن هزينه‌هاى عمومى در کارهاى زيربنائى (بزرگراه‌ها) و دخالت در بازار و بورس خانه‌سازى خواهد بود، در حالى‌که بتوان کيفيت محيطى بالائى و حس فضاى بازار را تداوم بخشيد.


بعد از بازديد از محل و بررسى موقعيت آن، چارچوب من براى تعيين و مشخص نمودن سه فاز زماني، مقياس‌هاى فضائى و متدهائى که از IV تا I استفاده شده بود مورد بهره‌بردارى قرار گرفت. چندين تکنيک لازم و ضرورى براى مطالعه جهت مبادله و تشريک سازمان‌دهى گرديد. هماهنگى فورمات‌هاى داده‌هاى CIS مورد موافقت قرار گرفت و اکتساب داده‌هاى مؤثر و کارساز کامل گرديد. نرم‌افزار کامپيوترى و داده‌هاى GIS از طريق Internet بين دانشگاه‌هاى هاروارد، يوتا و تورنتو انتقال يافت.I) سپس نمايش ناحيه مورد مطالعه کامل قرار گرفت. از GIS جهت برآورد نياز مدل‌هاى ضرورى مشخص گرديد و سعى شد تا آنجا که امکان دارد از لحاظ دسته‌بندى و مقياس ساده باشد. GIS مرکب از لايه‌هاى زمين ديجيتالي، پوشش زمين برگرفته از تصاوير ماهواره‌اي، مرزهاى مالکيت زمين و ساير لايه‌هاى مربوط به نقشه است. غير از GIS بانک اطلاعاتى از مصاحبه‌ها و آرشيو ويدئو و عکس و سوابق تاريخى و گزارشات انباشته است که به نوبه خود از اهميت برخوردار هستند.


II) فرآيندهاى ناحيهٔ کليدى و اصلى براى آسيب‌پذيرى در برابر اثرات تغيير مورد ارزيابى قرار دارد.


III) ساختمان‌هاى موجود در منطقه بايد در برابر خطرات ناشى از بهمن و سيل مورد ارزيابى قرار گيرند و کدبندى شوند. ارزيابى‌هاى افزون شامل منابع بالقوهٔ آب، زيستگاه زمستانى حيات‌وحش و کريدورهاى حرکت، زمين‌هاى مرطوب و زمين‌هاى باز ”چشم‌انداز“ که يک منظره توسعه نيافته و طبيعى در دامنهٔ کوه است، مى‌گردد. براساس مطالعات متعددى که انجام گرفت، اين منظره و چشم‌انداز از نوعى است که مردم حوضه آبى Synderville بيشتر ارزش قائل هستند. اين منظره‌ها و ديگر چشم‌اندازها‌ى آسيب‌پذير با مقررات جارى ساختمان‌سازى حفاظت نمى‌گردند.