بسيارى از برنامه‌هاى کامپيوترى که طراحي، توليد، آزمايش و به‌صورت گسترده‌آى توزيع گرديد عبارت هستند از:


- SYMAP برنامه تهيه نقشه چاپگر خطى براى منظورهاى عمومي؛

- CALFORM برنامه تهيه نقشه هم‌ديسى براى استفاده با رسام؛

- SYMVU براى تهيه نقشه با رسام‌نماى سطحي؛

- POLYVRT برنامه مانيپولاسيون بانک اطلاعات کارتوگرافى و آغاز ايده‌هائى که منتهى به ماجراهاى (ODYSSEY) گرديد.

سيستم مديريت، تحليل و نمايش اطلاعات جغرافيائي(ODYSSEY)

تحول و سير پيشرفت تعدادى از اين برنامه‌ها را مى‌توان رديابى نمود. براى مثال از همان آغاز معلوم بود که SYMAP از نظر عملکرد، کارآئى چندانى ندارد و استفاده از آن بسيار دشوار است. تدريس و آموزش و اين برنامه و کاربرد آن به فراگيرى زبان کامپيوترى فورترن نياز داشت. بسيارى از مفاهيم GIS آن به دفعات مورد سازمان‌دهى قرار گرفت که اولين آنها برنامه مديريت و بهره‌ورى دادە‌ها بود که با کارآئى بيشترى مى‌توانست مبناى شبکه ساختارهاى تحليل کارتوگرافى براى SYMAP بسازد. براى David Sinton (که در آن هنگام دانشجو بود) معلوم شد که شيوهٔ عمليات تکرارى را مى‌توان با سادگى و سهولت بيشترى در يک ساختمان صفحه کليد & مرتب و به نظم درآورد. آنگاه وى با چنين ايده‌اى توانست IMGRID را بسازد که در اوايل سال ۱۹۷۰ ميلادى کاربردهاى متنوع و وسيعى پيدا نمود.


 در اواسط سال ۱۹۷۰ ميلادي، Data Tomlin در حالى‌که هنوز دانشجو بود پى به راه‌هائى برد که با آنها مى‌توانست کليدهاى IMGRID را به فرامينى تبديل کند که با زبان انگليسى کار مى‌کردند. وى دست به يک سرى آزمايشاتى زد که مبناى تز دکتراى او در دانشگاه Yala قرار گرفت و در نهايت پروژه‌ خود منتهى به برنامهٔ تحليلى نقشه‌اى Map Analysis Pachage شد. در اين اوان Dana به دانشکده ما پيوست و گروه دانشجوئى ديگرى شکل گرفت که از ميان گروه مى‌توان شخص David Hulse را نام برد که برنامه Mac GIS را نوشت. امروزه Stephen Ervin و دانشجويان ما به کار خود در توسعه کاربردهاى GIS ادامه مى‌دهند و هم‌اکنون فعاليت ما و همکاران ما بخشى از يک شبکه جهانى را تشکيل مى‌دهد و اميدواريم که فعاليت‌هاى ما در جهت پيشرفت و توسعه کاربردهاى GIS تداوم يابد.