يکى از مهم‌ترين کاربردهاى GIS پيدا کردن محل مناسب براى استفاده جديد از زمين و فعاليت در آن مى‌باشد که به خوبى شناخته شده است. کاربردهاى مرسوم، مشتمل است بر مناسب بودن زمين براى تعيين محل دفع زباله، محل کارخانجات بزرگ و برنامه‌ريزى منابع. ايالت San Diego از ۱۸ شهر تشکيل شده است. هر شهر از طرح شهرى مشخص تبعيّت مى‌نمايد.

طبقه‌بندى استفاده از زمين براى نواحى مختلف

نحوهٔ استفاده از زمين بين شهرها متفاوت است. SANDAG طبقه‌بندى عمومى و اجتماعى را که در هر منطقه وجود داشته، بازبينى کرده و يک سيستم کدگذارى همانند (Generic) را جهت استفاده کليه مناطق معرفى کرده است. دسته‌بندى از هر نقشه شهر به سيستم جديد تبديل شد و SANDAG، بانک اطلاعاتى حاصله را نمايش داد. شکل زير، محاسبات لازم براى انواع مختلف استفاده از زمين و تعداد مکان‌هاى استفاده نشده قابل توسعه تحت سيستم جديد کدگذارى انجام شد. اين نوع سيستم پوشش‌دهنده SANDAG توانائى بررسى کيفيت توسعه در هر ناحيه از ايالت را داشته به‌علاوه زمين‌هاى استفاده نشده براى مورد مشخصى از توسعه مى‌تواند شناسائى و محل‌يابى شود. حتى خصوصيات گرافيکي، الگوهاى هزينه‌هاى ساکنين و سطوح مشاغل براى نواحى تحت بررسى مى‌تواند ارزيابى شود و مدل‌سازى مناسب استفاده از زمين مى‌تواند اجراء گردد. از طريق ديجيتايز کردن، نقشه کلى يا اجتماعى براى هر شهر در ايالت San Diego وارد بانک اطلاعاتى SANDAG GIS شده و نقشه عمومى بانک اطلاعاتى در رابطه با ساير اطلاعات آناليز مى‌گردد.


اراضى شناسائى شده در کاربردهاى مختلف

اين زمين‌ها از نظر توسعه متفاوت هستند و توسط بخش‌هاى خصوصى براساس سياست نقشه مالکيت عمومى با توجه به مسائل زيست محيطى جهت GIS شناسائى شدند. نواحى سيل‌خيز شيب‌هاى تند، زمين‌هاى با مالکيت عمومي، نواحى خطرآفرين، خطوط انتقال نيرو، آلودگى صدا، فرودگاه و زمين‌هاى کنار گذاشته شده براى بزرگراه‌ها، همگى محدودکننده نوع و مقدار توسعه زمين مى‌باشد. ۱۹ ناحيه مورد مطالعه قرار گرفته که عناوين کلى آنها به شرح ذيل آمده است.


- منطقه مسکونى با تراکم پائين تک خانواده؛


- منطقه مسکونى متراکم براى افراد چند خانواده؛


- مجتمع‌هاى مسکونى و تجارتي، مناطق تجارتى و مراکز خريد؛


- مناطق تفريحى جهت توريست‌ها، هتل و بازار، مدارس، دانشکده و دانشگاه‌ها؛


- تأسيسات دولتي، ساختمان‌هاى دولتى و شهردارى‌ها، بيمارستان‌ها، مراکز پزشکى و خدمات بهداشتي، مراکز فرهنگي، اماکن مذهبي، گورستان‌ها، مراکز تحقيقاتى و توليدى صنعتي؛


- سيستم حمل و نقل، فرودگاه‌ها، مراکز راديو و تلويزيون، نيروگاه‌هاى برق، آب و فاضلاب، بزرگراه‌ها؛


- فضاى سبز، پارک‌ها، مراکز تفريحى و غيرتجاري، فضاى باز، زمين‌هاى کشاورزي، دامداري، مناطق عمومى / نيمه عمومي، زباله‌هاى جامد.


شکل (الف) فرآيند استفاده جهت محاسبه مساحت زمين بدون استفاده را نشان مى‌دهد. به محض اينکه ۱۹ مورد طبقه‌بندى نقشه تحت مطالعه با سيستم همانند جديد استفاده از زمين که توضيح داده شد، بازنويسى شد، فايل حاصل روى فايل استفاده از زمينى که کنار گذاشته شده براى بزرگراه‌ها و جريان ترافيک قرار گرفت. از طريق اين فرآيند، تعداد زمين‌هاى قابل استفاده در دسترس براى توسعه‌هاى بعديي، جهت ۱۷ مورد استفاده از زمين تعيين گرديد. فايل‌هاى مرزبندى نواحى جغرافيائى SANDAG ترسيم شده و اطلاعات به‌دست آمده با نواحى اصلى آمارى متناسب گرديد. زمين در دسترس، جهت توسعه شهرى براى سال ۱۹۸۶م، توسط اين فرآيند حاصل شده است. باتوجه به شکل (ب)، برنامه‌ريزى براى امکانات خصوصى و عمومى جديد، مثل فرودگاه جديد منطقه‌اى و بين‌المللي، که ايالت San Diego به‌شدت به آن نياز دارد مى‌تواند شروع شود. از آنجائى که يکى از نکات کليدى و تعيين‌کننده در پيش‌بينى مدل SOAP اراضى متعددى براى توسعه بوده لذا اين فرآيند عنصر کليدى سيستم پيش‌بينى منطقه‌اى RGFS مى‌باشد.


مثال ديگرى از اين فرآيند؛ El Cajon شهرى است در شرق ايالت San Diego که حدود ۸۰،۰۰۰ نفر جمعيّت دارد. براى سهولت کار کدهاى استفاده از زمين در ۷ گروه در مدل کامپيوترى قرار گرفتند. ۷ خط عمودى و افقى نمايشگر زمين بلااستفاده و اختصاص يافته براى بزرگراه‌ها در نقشه شهر است. اين اطلاعات از عکس‌هاى هوائى گرفته شده توسط هواپيمائى که در ارتفاع پائين پرواز مى‌کردند در سال ۱۹۸۶م به‌دست آمده است. فرآيند مشتمل بر ۲۹ مورد شناسائى استفاده از زمين بر روى ۹۰ نقشه جداگانه با مقياس ۱،۲۴۰۰۰ بوده و اين اطلاعات بر مبناى مايلار (Mylar base) ترجمه و سپس وارد کامپيوتر گرديد. به‌منظور آماده‌سازى برنامه RFG، پيش‌بينى SOAP براى شهر El Cajon، مقدار و نوع زمين در دسترس يک نياز اساسى براى توسعه است که به آن زمين قابل توسعه گفته مى‌شود. اين اطلاعات، توسط کامپيوتر تهيه و اطلاعات موجود را در نگاره‌ها، مقايسه مى‌کند. جهت استفاده از زمين و موانع و زمين‌هاى خصوصي، با نقشه عمومى آغاز مى‌کنيم. نواحى توسعه يافته موجود از نقشه حذف و از زمين‌هاى قابل استفاده باقى‌مانده، زمين‌هاى داراى موانع، جدا گرديده و همچنين نواحى که در نقشه غيرقابل توسعه در نظر گرفته شده بود مشخص شده در نتيجه يک فايل کامپيوترى زمين‌هاى قابل توسعه و نقشه عمومى مرتبط با آن حاصل مى‌باشد.