گردش زمين به‌دور خورشيد پديده‌اى است طبيعى ولى با محاسبه و شمارش هر دور اين گردش تقويم ايجاد مى‌گردد که پديده‌اى است انساني. منتهى در نزد ملل قديم مبداء پذيرش تقويم و آغاز سال مورد قبول تمدن‌ها مختلف متفاوت بود مثلاً قوم يهود مبداء تقويم خود را (بنابر معتقدات آنها) ”تاريخ خلقت عالم“ مسيجيان، ”ميلاد مسيح“ اعراب ”هجرت پيغمبر اسلام از مکه به مدينه“ و ايرانيان باستان جلوس هر پادشاه را به تخت سلطنت آغاز تاريخ، و تقويم خود را بر آن اساس مورد محاسبه قرار داده بودند.


آغاز سال هم در نزد هر قوم يکسان نبود مثلاً آغاز هر سال نو مسيحى در روز يازدهم دى‌ماه (اول ژانويه) و آغاز سال اعراب اول محرم (قمري، متغير) و آغاز سال نو نزد ايرانيان اول فروردين‌ماه (آغاز نوروز سلطاني) فصل بهار برگزار گرديده و مى‌گردد.