جدول کم‌فروش‌ترين اسباب‌بازى‌هاى کودکان در شهر تهران

نوع اسباب‌بازى فراوانى فراوانى نسبى نوع اسباب‌بازى فراوانى فراوانى نسبى
انواع عروسک ۳۰ ۲۱/۳ بسکتبال ۱ ۰/۷
انواع ماشين ۱۸ ۱۲/۸ شمشير ۱ ۰/۷
لگوهاى ايرانى ۱۸ ۱۲/۸ قمقمه ۱ ۰/۷
آدم آهنى ۱۰ ۷/۱ وسايل دکتر ۱ ۰/۷
تفنگ ۷ ۵ ارگ ۱ ۰/۷
وسايل منزل ۶ ۴/۳ آدمک سينه‌خيز ۱ ۰/۷
تلفن ۵ ۳/۵ ساعت ۱ ۰/۷
هلى‌کوپتر ۵ ۳/۵ جنگ ستارگان ۱ ۰/۷
قطار ۴ ۲/۸ هوشيار و بيدار ۱ ۰/۷
بازى‌هاى فکرى ۴ ۲/۸ چرخ‌ و فلک ۱ ۰/۷
انواع موتور ۴ ۲/۸ خرس ۱ ۰/۷
انواع پوليش ۳ ۲/۱ فوتبال دستى ۱ ۰/۷
توپ و وسايل ورزشى ۲ ۱/۴ کارهاى دست‌ساز ۱ ۰/۷
چرخ خياطى ۲ ۱/۴ تخت‌خواب عروسک ۱ ۰/۷
راکت‌بازی ۲ ۱/۴ پولينگ ۱ ۰/۷
توپک ۲ ۱/۴ عمو پولدار ۱ ۰/۷
نقاب ۲ ۱/۴ پنگوئن ۱ ۰/۷
نجار کوچولو ۱ ۰/۷ ايروپولى ۱ ۰/۷
دکتر کوچولو ۱ ۰/۷ مجموع ۱۴۱   ۱۰۰ درصد


چنان‌که جدول (کم‌فروش‌ترين اسباب‌بازى‌هاى کودکان در شهر تهران) نشان مى‌دهد، انواع عروسک شامل عروسک‌هائى که رنگ آنها سياه است و ايجاد ترس مى‌کند، تاتى و عروسک‌هاى خارجي، عروسک گريه و خنده، سخنگو، باربى پارچه‌اي، لختي، موزيکال، ايراني، توپولي، بچه بغل، که جمعاً ۳/۲۱ درصد را به خود اختصاص داده‌اند و سپس انواع ماشين (شامل ماشين چهار کانال، خارجي، اتوبوس مدرسه، تراکتور، و ماشين‌هاى ايراني) که جمعاً ۸/۱۲ درصد را به خود اختصاص داده‌اند از جمله کم‌فروش‌ترين اسباب‌بازى‌ها بوده‌اند.


به‌طور کلى آنچه که مى‌توان از جدول (کم‌فروش‌ترين اسباب‌بازى‌هاى کودکان در شهر تهران) استنباط کرد، اين است که: انواع عروسک و ماشين، لگوهاى ايراني، آدم آهنى و تفنگ جزو کم‌فروش‌ترين اسباب‌بازى‌هاى کودکان هستند. براى بررسى دلايل کم‌فروش‌ بودن، نيز، از فروشندگان پرسش‌شده؛ که اظهارنظرهاى آنان به‌شرح جدول (دلايل کم‌فروش بودن اسباب‌بازى‌ها طبق نظر فروشندگان) است.