۱. معمولاً کودکان، در آستانهٔ هفت‌سالگى که ميدان تصورات آنها گسترش مى‌يابد، در بازى‌ها تمايلات آنها به اجراء نقش‌هاى مختلف و ترکيب آموخته‌ها و کارهاى هدف‌دار شدت مى‌يابد.


- در هفت‌سالگى به مهارت‌هاى بدنى براى ورزش‌هاى دسته‌جمعى مسلط مى‌شود و از بازى‌هاى گروهى لذت مى‌برد.


- کودک در هفت‌سالگي، به هنگام سوار شدن بر روى اسباب‌بازى‌هاى متحرک مى‌تواند تعادل خود را حفظ کند.


- کودکان، از هفت‌سالگى به بعد، مى‌توانند قواعد بازى را رعايت کنند، دسته‌جمعى به بازى مشغول شوند، باهم به رقابت بپردازند و عده‌اى برنده و عده‌اى ديگر بازنده شوند.


- کودکان در هفت‌سالگى به مهارت‌هاى بدنى براى ورزش‌هاى دسته‌جمعى مسلط مى‌شوند و از بازى‌هاى گروهى لذت مى‌برند. بازى‌هاى تخيّلى هنوز براى آنها سرگرم‌کننده است و با چوب کاردستى مى‌سازند.


- در هفت‌سالگى پسران به بازى فوتبال و تيراندازى با کمان علاقه‌مند هستند و دختران از جهيدن، طناب‌بازى و لى‌لى‌بازى کردن لذت مى‌برند.


- کودک در هفت تا يازده‌سالگى بازى‌هاى باقاعده را انجام مى‌دهد.


- کودک در هفت‌سالگى لوزى (با محور طول عمودي) و صليب مى‌کشد.


- کودک د هشت‌سالگي، شش‌ضلعى مى‌کشد و هنوز از بازى‌هاى تخيّلى لذت مى‌برد.


۲. کودک در نُه‌سالگى استوانه مى‌کشد.


۳. زمانى که کودکان به حدود ده سالگى مى‌رسند، بازى‌هاى آنها بيشتر رنگ رقابت به خود مى‌گيرد و مهارت و برترى در بازي، بيش از هر چيز ديگر مهم جلوه مى‌کند، در حالى که تا پيش از آن بيشتر تفريح و شادى در بازى مطرح بوده است.


۴. در يازده‌ تا سيزده‌سالگى در بازى‌ها مراعات حقوق ديگران را مى‌کند.


۵. از شش تا دوازده‌سالگى به نشان دادن سرعت، قدرت و مهارت در بازي، پرداختن به بازى‌هاى مستلزم مهارت بيشتر و بازى‌هاى دسته‌جمعى و ظاهر شدن ميل رقابت در بازى‌ها علاقه نشان مى‌دهند.


- فهرست اسباب‌بازى‌هاى مناسب براى کودکان هفت تا دوازده‌ساله:

وسايل نمايش عروسکى - وسايل سادهٔ تردستى - وسايل بافندگى - وسايل سبد‌بافى و حصيربافى - وسايل کامل نجاري، وسايل آزمايش‌هاى علمى - وسايل نقاشى - وسايل خياطى - وسايل باغبانى - وسايل برش و چسباندن.