اسباب‌بازى‌هائى نظير سازدهني، ملوديکا، بوق، سوتک، بادکنک، توپ‌بازى و ... باعث تقويت دستگاه تنفسى و توليد صداى کودک مى‌شوند. و اسباب‌بازى‌هاى ديگر نظير دومينو (Domino)، لوتو (Lotto)، جورچين، کارت‌هاى قصه‌گو، کتاب‌هاى تصويرى و به‌طور کلى اسباب‌بازى‌ها، موضوع‌هاى متنوعى براى حرف زدن و مکالمهٔ کودک فراهم مى‌سازند.