روى هم چيدن

ليوان. يکى سرى از ليوان‌هاى پلاستيکى درجه‌بندى شده (از لحاظ اندازه) وسيله‌اى عالى براى اين بازى (روى هم چيدن) هستند. براى انواع بازى‌هاى ديگر هم مى‌شود از آنها استفاده کرد.حلقه و توپ. حلقه‌هاى پلاستيکى که بشود روى يک ميلهٔ مرکزى آنها را به نحوى روى هم چيد که شکل انسان يا حيوان به‌دست آيد.


خود شما هم مى‌توانيد با استفاده از حلقه‌هاى مختلف و با اندازه‌هاى متفاوت، اسباب‌بازئى بسازيد که بشود براى روى هم چيدن از آن استفاده کرد.- جعبه‌هاى خالى پنير که ته آنها به‌صورت دايره سوارخ شده است.

- حلقه‌هاى دستمال سفره.

- بطرى پلاستيکى‌اى که به يک صفحهٔ تخته‌اى چسبانده شده است.

- پايهٔ نگه‌دارنده که با چسب به صفحهٔ تخته‌اى چسبانده شده است.

- حلقه‌هاى بريده شده از لولهٔ مقوائى کاغذ توالت يا حوله‌ٔ کاغذي.

- حلقهٔ نوارچسب خالي.

- النگوهاى فلزي.


مکعب‌ها. مجموعه‌اى از قطعات آجرى‌شکل است که کودکان مى‌توانند در سنين مختلف با آنها بازى کنند: از بازى‌هاى ساده‌اى مثل روى هم چيدن گرفته تا ساختن ديوار، ساختمان يا جدول‌‌بندى کردن. بايد تعداد زيادى مکعب تهيه کنيد و يا اگر در بار اول تعداد کمى تهيه کرديد، بايد مطمئن شويد که بعداً هم مى‌توانيد تعداد ديگرى به آنها اضافه نمائيد. مکعب‌ها از نظر شکل و اندازه باهم فرق دارند (کامل، نيمى و ربعي). مکعب‌هاى چوبى از مکعب‌هاى پلاستيکى گرانتر هستند اما دوام بيشترى دارند. در شروع کار از قوطى‌ها و جعبه‌هاى خالى غذا هم مى‌شود به‌جاى مکعب استفاده کرد.


اسباب‌بازى‌هائى که داخل هم قرار مى‌گيرند (Nesting toys)

اين اسباب‌بازى‌ها يک سرى ظروف اندازه‌گيرى پلاستيکى کوچک تا بزرگ هستند که براى شروع کار، هم ساده و هم بسيار مناسب هستند. در عين‌حال مى‌توان براى کارهاى متعدد ديگر مثل پر کردن، خالى کردن و روى هم چيدن نيز از آنها استفاده کرد. از سريِ ظروف پلاستيکى مورد استفاده در آشپزخانه هم مى‌شود به اين منظور استفاده کرد. ليوان‌هاى کاغذى و قالب‌هاى کيک براى مبتديان اين بازي، جالب است اما چون براى قرار دادن آنها در داخل يکديگر نبايد نظم و ترتيب خاصى رعايت شود لذا علاقهٔ کودک را کمتر جلب مى‌کند. تخم‌مرغ‌هاى پلاستيکي، و عروسک‌هاى سنتى روسى (عروسک‌هائى که داخل هم قرار مى‌گيرند) وسايل مناسب ديگرى هستند که البته کار با آنها مشکل‌تر است اما در عوض مى‌شود براى مدتى طولانى‌تر از آنها استفاده کرد.


نخ کردن

مجموعه‌اى از مهره‌ها و مکعب‌هاى رنگى و اشيائى از اين قبيل را براى نخ کردن، مى‌توان از بازار خريدارى کرد. براى تازه‌کارها، تمام نخ يا لااقل نوک آن بايد سفت باشد و سوراخ مهره‌ها به اندازهٔ کافى بزرگ.


از لولهٔ مقوائيِ کاغذ توالت يا حولهٔ کاغذي، حلقهٔ خالى نوارچسب، حلقهٔ پرده هم مى‌توانيد به‌عنوان قطعاتى که مى‌شود به نخ کشيد استفاده کنيد. به‌جاى نخ، مى‌توان از طناب‌هاى باريک پلاستيکى که ته آن را خوب گره زده باشيد استفاده کرد. کار ديگرى هم مى‌شود کرد و آن اينکه يک شکل معينى با مقوّا درست کرده آن را سوراخ سوراخ کنيد و مطابق شکل از آنها نخ رد کنيد.- قلاب (قَزَن) دکمه قابلمه‌اى و زيپ:

درست است که اين گروه سنى فاقد آن دسته از مهارت‌هائى هستند که به کارِ پوشيدن و درآوردن لباس مى‌خورد، اما بعضى از فنون مربوط به آن را مى‌شود تمرين کرد. يک زنجير پلاستيکى بخريد که بشود حلقه‌هاى آن را به يکديگر انداخت. از کيف دستى‌هاى کهنه يا کيف پول نيز براى تمرين باز و بسته کردن زيپ مى‌توان استفاده کرد. اگر از دوخت و دوز سررشته داريد، مى‌توانيد کوسنى مطابق شکل زير بدوزيد. سوراخ‌هاى دکمه‌ها را بزرگ بگيريد و آنها را به پارچه ندوزيد (تا باز و بسته کردن آنها آسان‌تر شود).منگنه

اسباب‌بازى‌هاى ساختنى (Construction toys)

کار با اين اسباب‌بازى‌ها به ترکيبى از مهارت‌هاى جورکردن، روى هم قرار دادن و پيچاندن نياز دارد و داراى انواع بسيار ساده تا بسيار پيچيده است. تنها نوع بسيار سادۀ آنها مناسب کودکان زير ۵/۲ ساله است.