اسباب‌بازى‌هاى کودکان خيلى زود کثيف مى‌شوند و بايد به نظافت آنها توجه کرد؛ زيرا کودکان اسباب‌بازى‌هاى خود را به دهان مى‌برند و به اين وسيله مى‌خواهند خيلى از چيزها را آزمايش و تجربه کنند و اين کار ممکن است موجب بيمارى آنها شود.


براى شستن اسباب‌بازى‌هاى چوبي، کافى است آنها را در آب و صابون ولرم فرو ببريد و بى‌درنگ بشوئيد (اسباب‌بازى چوبى را نمى‌شود داخل آب بگذاريم). قسمت‌هاى گرد و زاويه‌دار را با يک برس نرم و يا با يک چوب باريک که پارچه‌اى در يک سر آن تعبيه شده است بشوئيد و تميز کنيد و پس از آبکشى اسباب‌بازى‌ را با پارچه‌اى خشک کنيد تا چوب آن ترک نخورد.


اسباب‌بازى‌هاى پلاستيکى هم مثل اسباب‌بازى‌هاى چوبى شسته مى‌شود، ولى مى‌توان آنها را مدتى در آب و صابون ولرم قرار داد و بعد شست. به اين ترتيب، اسباب‌بازى‌ سريع‌تر تميز مى‌شود. براى نظافت اسباب‌بازى‌هاى پشمي، در يک ظرفِ آب ولرم مقدارى پودر شستشو بريزيد تا آب کف کند. اسباب‌بازى را در آن ظرف قرار دهيد و درست مثل زمانى که مشغول شستن موى سر هستيد، آن را با انگشتان به دقت بشوئيد. آنگاه اين آب را دور بريزيد و بار ديگر ظرف را پر از آب ولرم و پودر شستشو کنيد و اسباب‌بازى را بشوئيد تا کاملاً تميز شود. سپس آن را چندبار آب بکشيد و با پارچه خشک کنيد و مدتى جلوى باد مو خشک‌کن (سشوار) بگيريد و در همان حال پشم‌هاى آن را با شانهٔ دندانه درشت شانه کنيد. پدر و مادر هر وقت مشاهده کردند اسباب‌بازى‌هاى کودکى کثيف شده است، آنها را بشويند. زمان و مدت مشخصى را نمى‌توان براى اين کار مشخص کرد؛ زيرا بستگى به سن کودک و کثيف شدن اسباب‌بازى‌ها دارد.