- کودک چهار ساله قادر است به خوبى حرف بزند و بعضى اوقات اين عمل را به‌صورت مشاجره نشان مى‌دهد.- هنوز در بازى‌هاى کودکانه نياز به نظارت دارد. مشاجرات ممکن است به زدن مشت و لگد منجر شود.- براى انديشيدن و عمل کردن بايد به کودک فرصت داد.- کودک بايد فرصت‌هائى داشته باشد تا به‌طور مستقل عمل کند.- در اين موقع کودک شب‌ها کمتر از خواب بيدار مى‌شود، مگر اينکه بخواهد به دستشوئى برود و اگر قصد چنين کارى را داشته باشد به کمک احتياج دارد.- بدون مخالفت زياد به رختخواب مى‌رود، به‌خصوص اگر وقت خواب را بداند.- کودک گاهى با مشاجره و گاهى نيز با دعوا (اصطکاک فيزيکي) از فرمان مادر سرباز مى‌زند.- در اين سن کودک شروع به فرا گرفتن قوانين و ممنوعيت‌ها مى‌کند. مثلاً مى‌داند که توپ براى پرت کردن است و نه سنگ و چيزهاى ديگر.- تصورات زنده و فعال غالباً در قالب بازى‌هاى دراماتيک (نمايشي) و تقليد از بزرگترها نمايان مى‌شود.- گاهى ممکن است پسرها با عروسک بازى کنند و دختران نيز نسبت به اسباب‌بازى‌هاى پسرانه تمايل نشان دهند. اين رفتارها اشکالى ندارد.- براى ترسيم يک چيز سخت تلاش مى‌کند، اگرچه در ميان کار آن را تغيير مى‌دهد. در نقاشى‌هاى خود جزئيات تصوير به شکل خام است.