اين پديدهٔ جديد دانش بشرى که به تقريب در همهٔ شئون زندگى انسان راه يافته است، همچون ديگر ساخته‌هاى دست بشر، همان دو روى سکه را دارد که يک روى آن استفادهٔ صحيح و مفيد در جهت تسريع و دقت در کارها و کمک به رشد و سعادت بشر است و روى ديگر آن استفادهٔ نادرست است که معمولاً نيز، به‌جز در موارد علمى و شغلي، از آن استفاده مى‌شود. در ديناى رايانه، آنچه بيشتر کودکان و نوجوانان را مجذوب و شيفتهٔ خود مى‌کند، همان چيزى است که به آن بازى‌هاى رايانه‌اى مى‌گويند.


فن‌آورى و پيشرفت کيفى اين بازى‌ها به فاصلهٔ کوتاهى در ايران رواجى گسترده يافتند. بازى‌هاى آتارى و ميکرو از نمونه‌هاى ابتدائى بازى‌هاى رايانه‌اى است که بازار اسباب‌بازى و لوازم ديدارى و شنيدارى را به تسخير خود درآورده‌اند. تصاوير يک بعدى و استفاده از گرافيک رايانه‌اى ويژگى مهم اين بازى‌ها است.


بازى ديگرى که در ادامهٔ روند تکميل فن‌آورى اين بازى‌ها وارد بازار شده، بازى ”سگا“ است. اين بازى‌ها که داراى تصاوير دو بعدى است، تا ۵۰ درصد با تصاوير واقعى انطباق دارد. همچنين، اين بازى‌ها داراى موسيقى متن متناسب با محتواى بازى‌ها هستند، ولى چيزى که به تازگى بر تعداد طرفداران اين بازى‌ها افزوده، قيمت مناسب آنها براى مصرف‌کننده است.


جديدترين بازى‌ها که به‌صورت لوح فشرده (ديسک) عرضه مى‌شود، پلى استيشن (Play Station) و سى‌دى (CD) است. بازى پلى‌ استيشن که به بازى سونى نيز معروف است، به تلويزيون وصل مى‌شود، واقع‌نمائى تصاوير اين بازى‌ها بين ۸۵ تا ۹۵ درصد است. از اين‌رو، اين بازى‌ها جذبهٔ سحرآميزى دارند و چون کودک و نوجوان خود اجراءکننده و در بطن بازى است و همراه با ديگر شخصيت‌هاى بازى درگير حوادث و ماجراهائى مى‌شود که طراح بازى براى او تدارک ديده است، براى کودک و نوجوان و مورد علاقهٔ آنان واقع شده است.


اين بازى‌ها، با استفاده از تصاوير پرتحرک و صداهاى مهيّج، دنيائى از هيجان را به اين انسان‌هاى تشنهٔ جنب‌وجوش ارزانى مى‌کند و همين جذبه و کشش زياد است که روح و جسم آنان را برده‌وار مطيع خود مى‌سازد و به عالمى از تخيلات مى‌برد که خود را محور آن و قهرمان اصلى ماجرا مى‌پندارند.


اين بازى‌ها، با ترفندهاى مختلف، چنان تأثيرى بر فکر و اعصاب فرد مى‌گذارند که در واقع خود او نيز جزئى از اين مجموعهٔ ماشينى مى‌شود.