بچه‌ها وقتى از موسيقى لذت مى‌برند که خود آنها هم در ايجاد آن شرکت داشته باشند. اولين آلات موسيقى را وسايلى تشکيل مى‌دهند که در اثر تکان دادن يا ضربه، ايجاد صوت مى‌کنند. جغجغه‌ها در حقيقت اولين آلت موسيقى بچه‌ها به‌شمار مى‌آيند. اينک چند نمونه:


- زنگوله:

يک قلاّب گِرد را به انتهاء يک پايهٔ نگه‌دارندهٔ محکم کنيد و چند زنگوله به آن ببنديد.


- جغجغه‌هاى کيسه‌اى (مسائل ايمنى را حتماً در نظر داشته باشيد):

کمى ماکارونى يا سنگريزه را در کيسه‌هاى بسيار محکم کاغذى بريزيد و با نخ به يک پايهٔ چوبى محکم نمائيد.


- دايرهٔ زنگى:

با استفاده از مقدارى نخ، تعدادى درپوش آلومينيومى را (مطابق شکل) دورِ يک بشقاب يک‌بار مصرف آلومينيومى ببنديد.


- طبل:

از شش ماهگى به بعد، مى‌توانيد اشيائى از اين نوع را در اختيار کودک قرار دهيد: قابلمه، قالب کيک، کاسه‌ها و سطل‌هاى پلاستيکي، قوطى قهوه با درپوش پلاستيکي، زيرا وقتى که با قاشق فلزى يا چوبى به آنها ضربه زده شود. طبل‌هاى خوبى خواهند بود. براى ساختن طبل، مى‌توانيد از کاغذهاى مخصوص استفاده کنيد.