سيکلوراما (پرده‌هاى آويزان در اطراف استوديو)

حتى استوديوهاى کوچک نيز از سيکلوراما به‌عنوان پس‌زمينه‌اى که مصارف گوناگون دارد استفاده مى‌کنند. اين پرده‌هاى آويزان (سيکلو) پارچه‌هاى ساده‌اى هستند که به علت سنگينى انتهاى آنها به پائين کشيده مى‌شود. در استوديوهائى که به سيکلوهاى بدون چين و صاف احتياج باشد به پائين آنها ميله‌هاى فلزى دوخته مى‌شود تا سيکلو را به طرف پائين بکشد.


- ريل سيکلو :

سيکلوها معمولاً روى لوله‌ها و ميله‌هاى متصل به سقف استوديو سوار مى‌شوند. اما رايج‌ترين روش استفاده از آنها ريل سيکلو است که در اطراف صحنه کشيده شده است. با استفاده از ريل‌ها مى‌توان سيکلو را تغيير مکان داد و زمانى که مورد استفاده نباشد در گوشه‌اى جمع کرد. در بعضى از استوديوها چندين ريل به‌طور موازى کشيده شده است که سيکلوهاى الوان با رنگ‌هاى مختلف روى آنها حرکت مى‌کنند.


- سازگارى :

سيکلوهاى ساده و با رنگ‌هاى روشن بسيار مناسب هستند زيرا ظاهر يک‌دست و سادهٔ آنها با نورپردازى قابل پرداخت است. اين نوع سيکلوها را مى‌توان با روشنايى‌هاى متنوع و رنگ‌هاى گوناگون روشن کرد. به‌طور مثال، مى‌توان بدان‌ها حالت سايه - روشن داد يا شکل‌ها و سايه‌هاى تزئينى روى آنها انداخت. با کمى دقت حتى مى‌توان بريده‌هاى تزئينى را با چسب يا سنجاق به آن متصل کرد.

پس‌زمينه‌ها

به‌طور کلى هر سطحى که در پشت موضوع ديده شود ”پس‌زمينهٔ“ آن است. بعضى اوقات براى اشاره به اين عامل تصويرى از کلمهٔ ”پس‌صحنه“ نيز استفاده مى‌شود. اما پس صحنه در حقيقت به سطوحى گفته مى‌شود که در پشت پنجره‌ها يا درها و در انتهاى صحنه قرار مى‌گيرند. اين پس‌صحنه‌ها به ايجاد فضا و عمق در تصوير کمک مى‌کند و مانع نمايان شدن نواحى ناخواسته استوديو در نماى دوربين‌ها مى‌شوند.


- پس‌زمينه‌هاى خنثى :

پس‌زمينه‌هاى خنثى هنگامى به‌کار مى‌روند که محيط و فضاى خاصى را در نظر نداشته باشيد؛ به‌طور مثال، در برنامه‌هاى مصاحبه و مسائل روز.


خنثى‌بودن پس‌زمينه‌ها لزوماً به معناى سادگى آنها نيست؛ با اين وجود براى اجتناب از هر گونه اغتشاش ذهنى بيننده سعى مى‌شود که اين‌گونه پس‌زمينه‌ها فاقد هر گونه تزئين باشند. بافت‌هاى خاص سطوح، نورپردازى الوان (سايه - روشن) و پرده‌هاى تزئيني، هر کدام کاربردهاى خاصى دارند. بايد از الگوها و شکل‌هاى مشخص در پرده‌ها اجتناب شود تا در برنامه‌هاى ديگر قابل شناسايى نباشد.


پس‌زمينه‌هاى روشن و تيره از نمونه‌هاى پس‌زمينهٔ خنثى هستند. تماشاى مداوم آنها خسته کننده است و رنگ‌هاى مشابه در اين پس‌زمينه‌ها محو مى‌شوند. نتيجهٔ حاصل از اين امر چيزى بين طبيعت‌گراي، تجريد و تخيل است. مبلمان لازم، اشياء و وسايل صحنه (ورودى‌ها و پنجره‌ها) را مى‌توان در جلوى پس‌زمينه به‌صورت نمادين يا به شکل صحنهٔ باز قرار داد.


تيرگى حزن‌آلود پس‌زمينه‌هاى تيره براى بعضى از موضوع‌ها مناسب نيستند؛ و در بسيارى از گيرند‌ە‌هاى تلويزيونى به‌صورت خاکسترى بازسازى مى‌شوند. موضوع‌هاى واقع در پيش‌زمينهٔ چنين پس‌زمينه‌هائى روشن‌تر از حد معمول به‌نظر مى‌رسند. از طرف ديگر، پس‌زمينه‌هاى روشن به صورت غيرزمينى و معنوى ظاهر مى‌شوند و موضوع‌هاى جلوى آنها تيره‌تر ظاهر مى‌شوند.


- پس‌زمينه‌هاى تصويرى :

از آنجا که در تصاوير دوبُعدى تلويزيون تمايز اشياء دور که تخت هستند با آنهائى که داراى بُعد هستند مشکل است، مى‌توانيد به‌طور مصنوعى جلوه‌هاى سه‌بُعدى قابل قبولى را به کمک پس‌زمينه‌هاى تصويرى ايجاد کنيد. اين‌گونه پس‌زمينه‌ها در حالت مطلوب، بايد فاقد هر گونه لکه بوده، به‌طور يک‌دست نورپردازى شده و سايه‌هاى کاذب نداشته باشند. پرسپکتيو، ابعاد و رنگ اين پس‌زمينه‌ها بايد با صحنهٔ پيش‌زمينه تطابق داشته باشند.


- پرده‌هاى نقاشى (پس‌آويزها يا پس‌پرده‌ها) :

اين نوع پس‌زمينه‌ها که دامنهٔ متنوعى از نقش‌ها و مناظر را در خود جمع کرده‌اند به‌عنوان پس صحنه در پشت پنجره‌ها به‌کار مى‌روند. اين پارچه‌هاى نقاشى شده معمولاً در انتهاى استوديو آويزان شده يا روى ريل‌هائى به‌طور متحرک قرار مى‌گيرند. در بعضى استوديوها، پس از استفاده از اين پس‌زمينه‌ها، آنها را به‌صورت ستون لوله مى‌کنند يا در بالاى استوديو بر روى ميله‌هاى مخصوص جمع مى‌کنند.


در صورت استفاده از اين پارچه‌ها به‌عنوان پس‌صحنه، بايد حالت نقاشى آن را کاهش داد و با روش‌‌هاى خاص و تغيير در پرسپکتيو مناظر توهم فاصله و عمق را در آنها به‌وجود آورد. از طرف ديگر، مى‌توان با قرار دادن تورى سياه يا سفيد در پشت پنجره‌ها جلوهٔ اين پس‌صحنه‌ها را ملايم‌تر کرد.


- عکس :

عکس‌هاى بزرگ اگر چه هزينهٔ بسيار دارند اما به‌عنوان پس‌زمينه‌هاى تصويرى از واقع‌گرائى بسيارى برخوردار هستند. اين تصاوير روى کاغذهاى حساس عکاسى در ابعاد بزرگ چاپ شده و بر سطوح تخت يا چارچوب‌هاى خاص نصب مى‌شوند. معمولاً از تصاوير رنگى استفاده نمى‌شود و نمونه‌هاى سياه - سفيد بسيار ارزان‌تر و از تصاوير رنگى با کيفيت بالا نيز قانع‌‌کننده‌تر هستند.


چنين پس‌زمينه‌هائى را مى‌توان به‌صورت قاب عکس يا به‌صورت ايستاده و آويزان در صحنه استفاده کرد.


- پس‌زمينه‌هاى تصوير متحرک :

در اين نوع پس‌زمينه‌ها از دو سيستم استفاده مى‌شود. روش نمايش از پشت که در آن تصوير متحرک يا ثابت پس‌زمينه بر پرده‌اى نيمه شفاف که در پشت رويداد صحنه قرار گرفته تابيده مى‌شود. در روش نمايش از روبرو تصوير از کنار عدسى دوربين بر پردهٔ منجوقى خاصى در پشت موضوع مى‌تابد.


- پس‌زمينه‌هاى الکترونيکى (کروماکى) :

به کمک مدارهاى خاص الکترونيک مى‌توان موضوع‌هاى پيش‌زمينه را در داخل تصوير پس‌زمينه‌اى که از هر منبع ويدئو مى‌آيد ميا‌ن‌گذارى کرد.