آيا هرگز هنگام تماشاى برنامه‌هاى معمولى تلويزيون احساس کرده‌ايد که فنون مورد استفاده در برنامه بدون انگيزه بوده و يا روش ارائهٔ آنها شما را خسته و عصبانى مى‌کند؟ موارد بسيارى را مى‌توان نام برد که چنين حالت‌هائى را در بيننده ايجاد مى‌کنند:


۱. موضوع‌هاى مهم به‌وضوح ديده نمى‌شوند - در وضوح کامل نيستند، چيزى جلوى آنها را گرفته يا در سايه قرار دارند؛ و يا در پس‌زمينهٔ خود محو شده‌اند.


۲. شخصى به شيءِ کوچکى اشاره مى‌کند - اما آن‌قدر کوچک يا مبهم است که نمى‌توان آن را ديد.


۳. تعداد زيادى شيء روى ميز تشريح قرار دارند - اما فقط يکى دو تاى آن را به بيننده نشان مى‌دهند.


۴. مجرى شيءِ جالبى به مهمان برنامه نشان مى‌دهد - اما دوربين هرگز نماى نزديک آن را نمى‌گيرد.


۵. مجرى موضوعى را به انتهاى برنامه موکول مى‌کند - اما به‌دليل کمى وقت اين قسمت حذف مى‌شود.


۶. عنوان‌بندى و تصاوير گرافيکى به نمايش در مى‌‌آيند - اما چنان سريع از صفحهٔ تلويزيون محو مى‌شوند که نمى‌توان آنها را خواند.


۷. مجرى برنامه چگونگى هرس يک درخت را توضيح مى‌دهد - اما دوربين زمانى درخت را از نزديک نشان مى‌دهد که کار مجرى تمام شده است.


۸. در حال تماشاى رويداد جالبى هستيد - اما اين رويداد بلافاصله کوتاه شده و به جاى آن مجرى که حرف مى‌زند نشان داده مى‌شود.


۹. صداى حوادثى را که خارج از ديد دوربين مى‌گذرد مى‌شنويد - اما دوربين هنوز مجرى برنامه را نشان مى‌دهد.


۱۰. مجرى به طرف دوربين مى‌چرخد و مى‌گويد، ”همين الآن برنامه را شروع مى‌کنم“ - چرا مجرى آماده نيست؟


۱۱. مصاحبه‌کننده سؤالاتى را مطرح مى‌کند - اما هرگز به جواب‌هاى مصاحبه‌شونده توجه نمى‌کند.


۱۲. مصاحبه‌کننده‌اى که مسائل شخصى خود را با مهمان برنامه در ميان مى‌گذارد.


۱۳. مصاحبه‌کننده از مهمان سؤالاتى مى‌کند که جواب آنها فقط ”بله “ يا ”خير“ است.


۱۴. نگاه کوتاه به موضوع - و برگشت مجدد به مجرى که در مورد آن حرف مى‌زند.


۱۵. در ميان جمع، شخصى مشغول صحبت است - اما دوربين هنوز نماى او را آماده نکرده است.


۱۶. اشاره‌هاى غلط به بازيگران - رويدادى شروع يا تمام شده اما نماى دوربين هم‌چنان صحنه را نشان مى‌دهد.


۱۷. کارگردان شما را در جائى که نمى‌شناسيد رها مى‌کند، بدون آنکه اطلاعاتى در زمينهٔ مکان به شما بدهد.


۱۸. فرصت‌هاى از دست رفته - گروه فيلم‌بردارى براى تهيهٔ گزارش به محل واقعه مى‌روند اما در بازگشت فقط چند نماى متوسط از مجرى در جلوى يک ديوار عرضه مى‌کنند.