مکان‌يابى دوربين

در اين مرحله، کارگردان اجراء بازيگران را از اتاق فرمان توليد تنظيم مى‌کند و فقط زمانى به استوديو مى‌رود که حضور او در صحنه لازم باشد. در واقع چشم و گوش کارگردان همان مونيتورهاى تصوير و بلندگوهاى مستقر در اتاق فرمان توليد هستند. ارتباطات بين کارگردان و گروه او از طريق سيستم ارتباطات داخلى استوديو است؛ و مدير صحنه با دريافت دستورات از کارگردان علامت‌ها و فرمان‌هاى لازم را به بازيگران منتقل مى‌کند.


بسيارى از کارگردان‌ها از ”روش پيوستهٔ“ تمرين پيروى مى‌کنند و تمرين دوربين را بدون وقفه در کل يک صحنه ادامه مى‌‌دهند و در خلال آن مشکلات را تذکر داده و فقط چنان‌چه مشکل عمده‌اى پيش ‌آيد، تمرين را متوقف ساخته و به رفع آن مى‌پردازند. در مقاطع توقف تمرين، کارگردان مشکلات را به بحث گذاشته و راه‌حل‌ها و اصلاحات را پيشنهاد مى‌کند؛ سپس کل صحنه مجدداً تمرين مى‌شود.


مزاياى اين روش در حفظ تداوم حالت و احساس، زمان‌بندي، و پيوستگى مشارکت گروه اجرائى است. اما به دليل عدم‌تفکيک مسائل و ناديده گرفتن بسيارى از اشکالات جزئى توسط کارگردان فقط بعضى از آنها رفع مى‌شوند.


کارگردان‌هاى ديگر ”روش ناپيوستهٔ“ تمرين را انتخاب کرده و رويداد را در هر لحظه که دچار اشکال شود متوقف ساخته و آن را رفع مى‌کنند - تقريباً نما به نما. اين روش از انباشته شدن مشکلات جلوگيرى کرده و تضمين مى‌کند که هر فردى به وظيفه و عملکرد خود به‌خوبى آشنا شده است. در بعضى از شرايط و پرداخت‌هاى توليدى (مانند جلوه‌هاى خاص تصويري، ميان‌گذارى الکترونيکى يا کروماکي) به‌نظر مى‌رسد که اين روش تنها روش قابل اجراء توليد است.


با اين وجود، روش گام به گام منجر به پيشرفت کُند نمايش مى‌شود و ممکن است باعث خستگى و کسالت بازيگران شود. وقفه‌هاى متوالى در تمرين، کنترل تداوم و زمان‌بندى را مشکل مى‌کند. از اين جهت بهتر است بعد از هر تمرين اطلاعاتى مبنى بر چگونگى صحنه‌هاى قبل به بازيگران ارائه شود.

مکان‌يابى در صحنه

در اين روش، کارگردان اتاق فرمان توليد را ترک کرده و در صحنه از طريق مونيتور به تمرين ادامه مى‌دهد. او در حالى که بازيگران و گروه توليدى را هدايت و اشکالات آنها را رفع مى‌کند، از کارگردان فنى که در اتاق فرمان توليد نشسته است مى‌خواهد که انتقالات تصويرى مورد نياز را انجام دهد تا گروه بتواند نتايج کار را روى مونيتور استوديو ببيند.


اين روش غالباً توسط کارگردان‌هايى اعمال مى‌شود که تجسم صحنه براى آنها مشکل است يا احساس مى‌کنند که در اتاق فرمان توليد از رويداد صحنه دور هستند. آنها ترجيح مى‌دهند براى انتقال ذهنيت خود به گروه خود مستقيماً با آنها کار کنند.


غالباً کارگردان پس از پايان تمرين هر صحنه در داخل استوديو به اتاق فرمان توليد برمى‌گردد تا از آنجا به‌طور کامل صحنه را تمرين کند. ممکن است ضبط نمايش به‌صورت صحنه به صحنه يا به‌طور کامل انجام شود.


بخشى از نظر اجرائى پيچيده است يا به‌طور ناپيوسته ضبط مى‌شود علاوه بر مزايائى که دارد، ضعف‌هاى ”روش ناپيوستهٔ“ تمرين را نيز دارد. اگر همهٔ افراد گروه توليدى از طريق سيستم ارتباطات داخلى در جريان دستورالعمل‌هاى کارگردان قرار گيرند بهتر مى‌توانند خود را با روند برنامه هماهنگ کنند. در شرايط نامطلوب روش ”مکان‌يابى در صحنه“ موجب اتلاف وقت برنامه مى‌شود، زيرا کارگردان تصاوير ساير دوربين‌ها را نمى‌بيند و صداى برنامه را نمى‌شنود و وجودش در صحنهٔ استوديو باعث مى‌شود تداوم تصوير و رابطهٔ تصوير و صداى برنامه در حد ضعيفى باقى بماند.

تمرين / ضبط

در اين روش که نوعى ‌”مکان‌يابى در صحنه“ است کارگردان صحنه‌اى را تنظيم، تمرين و بلافاصله پس از تمرين، آن را ضبط مى‌کند. ممکن است لازم باشد که هر صحنه مجدداً نورپردازى شود، موقعيت‌هاى دوربين تغيير کند و صحنه‌پردازى اصلاح شود. در مرحلهٔ نهائي، بخش‌هاى ضبط شده به يکديگر پيوند خورده و براى پيوند آنها از انتقالات تصويرى لازم استفاده مى‌شود.


در حالت مطلوب، اين روش فيلم‌گونهٔ ضبط و تمرين بهترين نتايج را براى هر نما به‌وجود مى‌آورد. اما در عمل، اين فر‌آيند بسيار خسته‌کننده و وقت‌گير خواهد بود. در حالت عادي، تأثير نورپردازي، صحنه‌پردازي، چهره‌آرائى (گريم) و لباس به‌وسيلهٔ دوربين بررسى شده و هنگام تمرين يک صحنهٔ ديگر، اين تأثيرات اصلاح و تصحيح مى‌شوند. در روش تمرين / ضبط، بايد اين تغييرات را بلافاصله انجام داد، به‌طورى که بتوان صحنه را ضبط کرد و اين عمل به بسيارى از مسائل توافقى مى‌انجامد. براى صرفه‌جويى در زمان، کارگردان مى‌تواند اولين تمرين دوربين را على‌رغم اشکالات موجود در آن ضبط کند. يک مجراى تصويرى به‌طور مداوم به‌طرف استوديو باز است. سپس بعضى حالات و عکس‌العمل‌ها براى انتخاب‌هاى بعدى ضبط مى‌شود و به‌منظور حفظ تداوم در مرحلهٔ تدوين بعضى از رويدادهاى لازم تکرار مى‌شود. و بالاخره در مرحلهٔ تدوين نهائى نوار ويدئو دقت و احتياط بسيار لازم خواهد بود.