برنامه‌هاى پيچيده و وسيع تا حدود زيادى به تمرين‌هاى خارج از استوديو (قبل از مرحلهٔ ضبط در استوديو) متکى هستند. به‌طور مثال، يک برنامهٔ تشريحى نيز قبل از مرحلهٔ ضبط تمرين مى‌شود؛ اين تمرين‌ها معمولاً در محلى به نام اتاق آمادگى که در نزديکى استوديو است انجام مى‌شود.


در برنامه‌هاى گسترده‌تر (نمايش‌ها) پيدا کردن اصول محرکهٔ نمايش، تمرين گفتگو و رويداد و هماهنگ کردن اجراء بازيگران ضرورى است. اين مراحل غالباً چند هفته قبل از ضبط برنامه در محل‌هايى خارج از استوديو تمرين مى‌شوند. در اين مدت، استوديو در اختيار ساير برنامه‌ها قرار مى‌گيرد.


مرحلهٔ پيش تمرين معمولاً با خلاصه‌گوئي، روخوانى يا تمرين گفتگو آغاز مى‌شود، در اين مرحله کارگردان برداشت و تعبير خود را از طرح نمايش مشخص مى‌کند. مجريان برنامه با تصويرنامه، ساير بازيگران و شخصيت‌هاى داستان آشنا مى‌شوند.


کف سالن تمرين با گچ يا نوارچسب به شکل واقعى صحنهٔ استوديويى علامت‌گذارى مى‌شود. درها، پنجره‌ها، پله‌ها و غيره نيز مشخص مى‌شوند. قطعات حجم‌دارى که معمولاً در سالن‌‌هاى تمرين وجود دارند جايگزين وسايل و مبلمان اصلى شده و وسايل روى ميز يا اشياءِ کوچک صحنه به‌صورت واقعى استفاده مى‌شوند. بازيگران که در اين صحنهٔ نيمه‌واقعى تمرين مى‌کنند با اندازه و کيفيت محيط بازى خود مى‌گيرند.


در اين مرحله، کارگردان مکان بازيگران، چگونگى تجمع آنها و رويداد صحنه را چنان تنظيم مى‌کند که با پرداخت مورد نظر او تناسب داشته باشند. تمرين‌هاى او به‌صورت مقطع انجام مى‌شود: مثلاً بازيگران گفتگوى خود را مى‌آموزند و نحوهٔ اجراء، حرکات و حالات بيانى خود را تمرين مى‌کنند. اين مرحله تا زمانى که برنامه به‌طور يک‌دست و کامل تمرين شود، ادامه دارد. هم‌چنين بخش‌هائى که شامل فيلم يا ساير عوامل تصويرى مثل گرافيک يا عکس هستند، زمان‌بندى و تمرين مى‌شوند.


در خلال تمرين‌هاى خارج از استوديو، کارگردان به‌وسيلهٔ نماياب خود موقعيت و مواضع دوربين‌ها را تعيين و جزئيات صحنه را تنظيم مى‌کند.


چند روز قبل از ورود به استوديو، يک تمرين کامل براى مسؤولين امور اجرائى انجام مى‌شود تا آنها مشکلات احتمالى در زمينهٔ پرداخت حرکات دوربين يا بوم صدا را بررسى و پيش‌بينى کنند. بعد از اين نشست، آخرين بررسى‌ها انجام شده و مقدمات نورپردازى صحنه مهيا مى‌شود.