چگونگى هدايت بازيگران با تجربيات آنها و پيچيدگى برنامه متغير است. اما نکتهٔ مهم اين است که بايد همواره از اين‌که بازيگران افکار شما را درک کرده و مى‌دانند چگونه و چه‌وقت بايد آنها را به اجراء در مى‌آورند مطمئن باشيد. گاهى يک اشارهٔ کوچک مشکل اجراء را حل مى‌کند و در بعضى شرايط ساعت‌ها صرف تمرين مى‌شود تا يک اجراء کامل شود.

بازيگران بى‌تجربه

بعد از خوشامدگوئى به بازيگران، سعى کنيد آنها را در موقعيت آرامى قرار دهيد. وظايف آنها را برشماريد. يک ميزبان با تجربه که آنها را هدايت کند و به آنها اطمينان خاطر بدهد تأثير زيادى بر عملکرد بازيگران خواهد داشت. در مورد برنامه‌هاى گفتگو يا مصاحبه سعى کنيد که مهمان برنامه قبل از شروع ضبط با ميزبان صحبت کند، از اين طريق کارگردان مى‌تواند نماهاى مناسب و لازم را تمرين کند. از طرف ديگر، مهمان که با ميزبان آشنا شده است احساس آرامش و راحتى بيشترى خواهد کرد.


حتى خود شما نيز تحت شرايط ناآشنا، محيط‌هاى جديد و ضوابط خاص احساس اضطراب مى‌کنيد، بنابر اعتماد به‌نفس شرط لازم براى اجراء خوب است. از اين‌رو، سعى کنيد مشکلات خود را به مهمان برنامه منتقل نکنيد و صرفاً دستورات ضرورى و اجتناب‌ناپذير را به او بدهيد. از تکرارهاى بى‌نتيجه پرهيز کرده و برداشت‌هاى مجدد را به حداقل برسانيد.


کوچک‌ترين مشکلى باعث اضطراب بازيگر و مهمان بى‌تجربه مى‌شود. گاهى يک کارت فرمان براى ياد‌آورى در کنار دوربين اعتماد به‌نفس او را در مقابله با اشکالات احتمالى تقويت مى‌کند. اگر چه افراد بى‌تجربه ندرتاً مى‌توانند کارت‌هاى ياد‌آورى را به‌درستى به‌کار گيرند اما گاهى وجود آنها برنامه‌اى را نجات مى‌دهد.


تعادل بين تمرين کم و بيش از حد در مورد يک بازيگر بى‌تجربه اهميت بيشترى مى‌يابد. عدم‌اطمينان ‌خاطر يا آشنائى بيش از حد باعث مى‌شود بازيگر بخش‌هائى را در بين ضبط برنامه حذف کند. در نتيجه، بعضى اوقات راه‌حل اين مشکلات در ضبط ناپيوستهٔ برنامه يا تدوين نهايى برداشت‌هاى متوالى خلاصه مى‌شود.

بازيگران حرفه‌اى

طيف گسترده‌اى از بازيگران حرفه‌اى و مجرب در توليد برنامه‌هاى تلويزيونى وجود دارند - بازيگران، گويندگان خبر، ميزبان برنامه‌هاى ميزگرد، مفسران سياسى و ورزشي، و گزارشگران اخبار.


اين‌گونه افراد که با مشکلات استوديوئى کاملاً آشنا هستند مى‌توانند در حادترين شرايط راهنمائى‌هاى مدير صحنه را به‌کار گيرند يا با گوشى‌هاى کوچک به دستورات کارگردان عمل کنند و در ضمن به‌خوبى از عهدهٔ نقش و اجراء خود بر‌آيند. آنها با اشاره‌هاى کارگردان، سؤالات احتمالي، زمان‌گيرى و تداوم برنامه و بالاخره هدايت يک برنامه به‌خوبى آشنا هستند.


بازيگران حرفه‌اى با مهارت کامل از وسايل متن‌رسانى در صحنه استفاده کرده و در ضمن روند طبيعى اجراء خود را حفظ مى‌کنند. نقش آنها کاملاً قابل قبول بوده و قادر هستند در مقابل دوربين‌هاى مربوط به خود انجام وظيفه کنند. در ضمن از قرار گرفتن در سايهٔ ساير بازيگران يا وسايل صحنه اجتناب کنند.