با وجود آنکه فرمت‌هاى ويديوئى خانگى کيفيت تصويرى بالائى ندارند و براى پخش برنامه مناسب نيستند، ولى در بسيارى از آرشيوهاى رسانه‌اى نقش مفيدى ايفاء مى‌کنند. حتيٰ در جائى‌که کيفيت پخش برنامه موردنظر است، فرمت‌هاى غيرحرفه‌‌اى را مى‌توان به‌عنوان نسخه‌هائى براى تماشا به‌کار برد تا نوارهاى اصلى را بتوان براى نمايش‌هاى مهم يا انتقال حفظ کرد. به هر حال، فرمت‌‌هاى خانگى در بعضى از سازمان‌ها کيفيت مناسب را براى تمامى مقاصد تأمين مى‌کنند، و از جهت تفاوت چشمگير قيمت نوار و دستگاه بايد مورد توجه قرار گيرند.

وى.اچ.اس. ((VHS (Video Home System)

اين محصول فرمتى استاندارد از نوع ويديو کاست خانگى است که از اواخر دههٔ ۱۹۷۰ در دسترس است. در طول اين سال‌ها با افزوده شدن دو لبه صوتى اف.ام. (FM) و هدهاى اضافى براى پخش حرکت آهسته و قاب‌هاى ايستا پيشرفت کرده و بهسازى شده است.

اس - وى، اچ، اس. (S - VHS)

سوپر وى.اچ.اس. اصلاح شدهٔ وي.اچ.اس. است که با استفاده از نوارهائى با کيفيت بهتر تصاويرى به خوبى فرمت‌هاى يومانيک سه چهارم اينچى و بتاکم فراهم مى‌آورد.

بتامکس (Betamax)

اين محصول را شرکت سونى توليد کرد که رقيب وي.اچ.اس. شد. بتامکس هرگز در انگلستان متداول نشد، ولى در ساير کشورها به‌کار مى‌رفت. بتامکس مانند وي.اچ.اس. در پخش برنامه کاربرد ندارد ولى با سيستم اف.۱ پي.سي.ام. (F1 PCM)


سونى به‌عنوان ضبط صوت ديجيتالى اوليه مورد استفاده قرار گرفت.

ويديو ۸ (Video 8)

اين فرمت کوچکترين فرمت خانگى است که هدف آن توليد تصاوير با کيفيتي، بهتر از وي.اچ.اس. و بتامکس است، اما از نوار ۸ ميلى‌مترى استفاده مى‌کند.

هاى ۸ (Hi 8)

هاى ۸ را مى‌توان نسخه حرفه‌اى ويديو ۸ را به حساب آورد که کيفيت تصويرى بهترى دارد، و تفاوت اين دو فرمت قابل مقايسه با تفاوت بين يوماتيک سه چهارم اينچى و يوماتيک U است.