سکانس‌هاى کوتاه

رهنمود کلى آن است که نماها يا سکانس‌هاى کمتر از ۱۰ ثانيه نبايد نمايه شوند، زيرا کوتاه‌تر از آن هستند که به‌کار آيند، مگر آنکه بريده فيلمى احتمالاً به‌دليل منحصر به فرد يا کمياب‌ بودن ارزش قابل ملاحظه‌اى داشته باشد.