سؤال کردن به علاقمندى خواننده به مطالب خواندنى و حفظ علاقهٔ وى به هنگام مطالعه منجر مى‌شود. وقتى‌که خواننده به‌طور طبيعى نسبت به موضوعى کنجکاو نيست، از طريق سؤال کردن مى‌شود نوعى کنجکاوى در او ايجاد کرد. شما مى‌توانيد از طريق سؤالات، به‌صورت يک خوانندهٔ فعال درآئيد. رضايت حاصل از يافتن جواب به سؤالات کار خواندن را لذت‌بخش‌تر مى‌سازد و زمان نگهدارى مطالب را در حافظه طولانى‌تر مى‌کند.


آن نوع سؤال کردن که خواندن تجسسى نام دارد مستلزم جريانى از سؤال کردن است، اما جريانى که از لحاظ کيفيت و جهت کنترل شده است. بنابراين، تجسس ترکيبى است از کنجکاوى کودکانه و بلوغ بزرگانه. تجسس يکى از مؤثرترين روش‌هاى يادگيرى است، که از طريق آن مى‌توان حجم بزرگى از مطالب علمى را به‌طريق درست در حافظه ذخيره کرد و به ‌موقع مناسب از آن استفاده نمود. اگر يادگيرنده‌ با روش‌هاى تجسس و پژوهش مخصوص هر رشته آشنائى بيشتر کسب کند انواع يادگيرى در يک زمينهٔ دانش براى وى آسان‌تر مى‌شود. برجسته‌ترين پيشرفت‌هاى بشرى در نتيجهٔ سؤالاتى که ذهن‌هاى خلاق مردمان جستجوگر طرح کرده‌اند حاصل شده است. کارهائى که شايستگى اهداء جايزهٔ نوبل را پيدا کرده‌اند، کشفيات علمي، و شاهکارهاى هنرى همه نتايج کاربرد روش‌هاى تجسسى هستند.