روش خواندن براى درک زيبايى مبتنى است بر درک معانى عميق اشعار، داستان‌هاى کوتاه، و ساير نوشته‌هاى ادبي. در اين روش مطالعه، برخلاف روش‌هاى مناسب براى نوشته‌هاى علمي، زياد به‌دنبال مطالب دقيق و صريح نباشيد. در اينجا، در پى کلمات، انديشه‌ها، و تصوراتى باشيد که بتوانند براى شما تداعى‌هايى را زنده کنند که معانى عميق مطالب را به شما نشان دهند.


در شعر و داستان‌هاى جدّي، هدف نويسنده بيش از بيان يک داستان است. هدف او ممکن است اين باشد که در شما حالتى ايجاد کند، نکته‌اى را روشن سازد، يا بخواهد تا شما دنيا را از طريق ديگرى ببينيد. کوشش شما بايد به اين منظور باشد که مقصود نويسنده را کشف کنيد و با نحوهٔ انتقال مطالب و بيان او آشنايى حاصل نمائيد.


يک اثر هنرى معمولاً داراى يک الگو است. اين الگو را مى‌توان در طرح‌ريزى داستان، تصويرها، و سمبل‌ها، و در حالت‌ها و تغيير حالت‌ها مشاهده کرد. در شعر، الگوها را در آهنگ و قافيهٔ کلمات مى‌توان ديد.


هدف از خواندن براى درک زيبايى افزايش آگاهى و لذت بردن از کارهاى هنرى است. سرعت تقرييى خواندن براى درک زيبايى از چند دقيقه براى يک کلمه تا ۴۰۰ يا ۵۰۰ کلمه در دقيقه است.


فوايد خواندن براى درک زيبايى عبارتند از:


- افزايش ميزان درک و فهم از طريق کشف معانى عميق يک نوشته.


- غنى کردن تجربيات شخصى از طريق صراحت بخشيدن به افکار و احساسات.


- بالا بردن سطح آگاهى نسبت به زندگى از طريق شريک شدن در تجربيات و طرز فکر ديگران.


- بهره‌گيرى بيشتر از استعدادهاى شخصى از طريق برانگيختن افکار، ادراکات، و احساسات.