علوم ‌انسانى

کاربرد سه روش مطالعه در علوم ‌انسانى

علوم انساني تعدادى اصطلاح و موضوع کاربردهاى روش مطالعهٔ تجسسى
هدف
کسب اطلاع دربارهٔ فرهنگ و ارزش‌هاى آدميان از طريق آثار خلاقه‌اى که بشر به‌وجود آورده است. نمونه‌اى از اصطلاحات و مفاهيم توصيفى که مفاد هر يک از موضوع‌ها را دربر مى‌گيرند و بر اساس آنها نمونه‌هائى از تجسس را مى‌توان انجام داد.
روش‌هاى تجسسى عميق روابط بين اجزاء داخلى يک رشتهٔ علمى و روابط بين رشته‌هاى علمى مختلف را بررسى مى‌کنند. سه نمونه سؤالى که در زير مى‌آيند از سه مأخذ مختلف گرفته شده‌اند:
۱. از داخل خود رشتهٔ علمي
۲. از يک مأخذ مشخص خارج از آن رشتهٔ علمي
۳. از يک مأخذ نامشخص، سعى کنيد يک يا چند مأخذ احتمالى براى سؤال شماره (۳) پيدا کنيد.
مطالعات کلاسيک
مطالعهٔ زيان، ادبيات، فلسفه، هنر، و معمارى يونان و روم باستان.
تقسيمات: غزل، حماسه، فکاهي، و درام تراژدي.
دوره‌ها: دوره پريکلس، روم جمهوري، دوره آگوست.
اعتقادات: معبد خدايان، وظيفهٔ شهروند، اهميت آگاهى از خود.
۱. کدام خصوصيت‌هاى اوديسه وى را يک قهرمان کلاسيک مى‌سازد؟ (کلاسيک)
۲. نارسيسم از چه مشتق مى‌شود؟ (روانشناسي)
۳. قنطورس (حيوان افسانه‌اى با بالاتنهٔ انسان و پايين تنهٔ اسب) اثر جان بارت را مورد بررسى و ارزشيابى قرار دهيد.
درام
آثار ادبى که به‌صورت شعر يا نثر براى تئاتر نوشته شده‌اند؛ هم‌چنين فعاليت‌هاى مربوط به تئاتر چون بازيگري، کارگرداني، نويسندگى و طراحى صحنه.
صحنه سازي: تئاتر يوناني، تئاتر رومي، طاق بالاى صحنهٔ نمايش، گردش صحنه.
درام انگليسي: تول گوتيک، شعر اعترافي، ملودراما.
عناصر اساسي: آواز دسته جمعي، قهرمان، نمايش در نمايش، تراژدي.
۱. براى يک نمايشنامهٔ کمدى لباس طرح‌ريزى کنيد. از نظر تاريخى کار خود را توجيه کنيد. (درام)
۲. اختلاف‌هائى را که ارسطو از نظر ساختمانى بين تراژدى و کمدى قائل است مشخص کنيد؟ (کلاسيک)
۳. چگونه سقوط ناپلئون منجر به تکامل نمايش نيک ساخته شد؟
ادبيات
کارهائى که به‌عنوان نمونه‌هاى جاويدان آثار نوشتنى يک فرهنگ به حساب مى‌آيند. علاوه بر شعر، افسانه، تاريخ، و حتى بعضى نوشته‌هاى سياسى در اين دسته مى‌گنجند.
طبقه‌بندى اصطلاحات: رمان قهرماني، سونات اليزابتي، اشعار روستائي، اشعار عاشقانه، تول گوتيک، اشعار اعترافي.
ابزار انتقادي: نقش اخلاقى ادبيات، نماد و کنايه، هنر کلاسيک و رمانتيک، جستجو براى يافتن رسوم پايدار.
۱. يک جريان از هوشيارى را که در اوليس اثر جيمز جويس به‌کار رفته است مشخص کنيد. (ادبيات)
۲. آثار سال‌هاى ۱۹۲۰ ف. اسکات فيتز جرالد، و تي. اس. اليوت را با هم مقايسه کنيد. (تاريخ)
۳. اگر امروزه شکسپير زنده مى‌بود کدام صفحات موسيقى را جمع‌آورى مى‌کرد؟
موسيقي
هنر ادغام کردن صداها در يکديگر و ايجاد ترکيباتى که داراى ساخت (ريتم، و هماهنگي) و تداوم (ملودي) باشند.
سبک: خواندن گروهي، خواندن چند نفره به‌دنبال هم، سمفوني، اوپرا، موسيقى مجلسي، جاز، موسيقى ناموزون، موسيقى الکترونيک.
نوع: عبادتي، ملي، عشقي، بياني، سرگرم‌کننده.
۱. سبک گروهى در موسيقى چيست؟ (موسيقي)
۲. اگر قرار باشد دربارهٔ ستارهٔ زحل يک کنسرت بنويسيد، ساخت، کليدها، و آلات مورد استفادهٔ خود را توضيح دهيد. (نجوم)
۳. واگنر مى‌خواست اپرا را به‌عنوان وسيله‌اى براى ترکيب تمامى هنرها به‌کار ببرد. در اين راه چه کوشش‌هائى کرد؟ به‌نظر شما موفق بوده است يا نه؟
فلسفه
تحليل و تفسير معانى واقعيت در جستجو براى يافتن حقيقت از طريق استدلال منطقي.
مکاتب: افلاطوني، نوافلاطوني، ارسطوئي، دکارتي، تجربي، دانش‌شناسي، اگزيستانسيالي، پراگماتيک.
موارد اختلاف: جستجوى خرد، اطمينان رياضي، پيشرفت ديالکتيکي، نقش زبان.
۱. روش سقراطى را بحث کنيد. (فلسفه)
۲. اگر کيرک‌گارد زنده بود، دربارهٔ نهضت آزادى زنان چگونه فکر مى‌کرد؟ (جامعه‌شناسي)
۳. به‌نظر شما هيتلر بيشتر تحت تأثير هگل بود يا نيچه؟ چرا؟
مذهب
علل، اصول، و نظام اعتقادات مردم در رابطه با پرستش خدا يا ساير نيروهاى مافوق طبيعي، و تاريخ گروه‌هاى اجتماعى معتقد به اين اصول.
اعتقادات اساسي: يکتاپرستي، رستگاري، کارما (مربوط به دين بودا)، ظهور عيسيٰ، دورى از لذايذ، زمان دوره‌اي، جامع‌العلوم.
ايمان‌ها: يهوديت، بودائي، مسيحيت، اسلام.
۱. در کتاب مقدس چند روايت دربارهٔ خلقت آمده است؟ (مذهب)
۲. چگونه موسيقى راوى شانکار مفهوم مذهب شرقى را منعکس مى‌کند؟ (موسيقي)
۳. چرا در يک کشور کمونيستى مذهب رسمى نمى‌تواند وجود داشته باشد؟
هنرهاى تجسمي
کارهاى مجسمه‌اى و تصويرى که نشان دهندهٔ ادراک انسان از محيط، احساسات وي، و کارهاى تخيلى و خلاقهٔ او هستند.
اشکال: مجسمه، حکاکي، کنده‌کاري، فيلم، تراش‌کاري، چوب، نقاشي.
دوره‌ها: کلاسيک، امپرسيونيست، انتزاعي.
۱. چند نوع رنگ آبى وجود دارد؟ (هنرهاى تجسمي)
۲. به‌نظر شما مارکس چه تصويرى از هنر امپرسيونيست داشت؟ چرا؟ (فلسفه)
۳. اغلب گفته مى‌شود که مردم يک ملت خصوصيات بى‌همتايى دارند. با بررسى هنر قرن نوزدهم کشورهاى ايالات‌متحد، فرانسه، انگلستان، و ايتاليا اين موضوع را تائيد يا رد کنيد.