۱. مطالب خواندنى و يادداشت‌هائى را که از سخنرانى‌هاى استاد برداشته‌ايد و خصوصاً آنهائى را که علامت گذاشته‌ايد يا مطالبى را که زير آنها خط کشيده‌ايد دوره کنيد و مطالب مهم را يا به طريق شفاهى در پيش خود از حفظ بگوئيد يا بر روى کاغذ بنويسيد.(منظور ازامتحانات عينى همان امتحانى هستند که در زبان فارسى اصطلاحاً به امتحانات تستى معروف شده‌اند، و عبارتند از صحيح و غلط، چند گزينه‌اي، و جور کردنى - م.)


۲. تعريف تمام اصطلاحات و مطالبى را که در کتاب با حروف درشت يا کج نوشته‌ شده‌اند حفظ کنيد. خصوصاً در رشته‌هاى علمى تعداد زيادى اصطلاح است که بايد ياد بگيريد.


۳. براى دروس زبان خارجى لغات لازم را بايد حفظ کنيد. براى اين منظور فهرست لغات را به گروه‌هاى کوچک تقسيم کنيد و به حفظ کردن اين لغات بپردازيد. هم‌چنين نکات دستورى را دسته‌بندى کنيد و از طريق کاربرد آنها در جملاتى که در مورد زندگى شخصى خود مى‌سازيد آنها را ياد بگيريد.


۴. در تمام دروسى که در آنها انجام محاسبات جزو لازمى به حساب مى‌آيند مسائل نمونه را خود حل کنيد و تنها به مرور کردن راه حل مسائل اکتفاء نکنيد.


۵. دلايل، شکل‌ها، فرمول‌ها، و ساير نکات مهم را که ممکن است در پاسخ دادن به سؤالات امتحانى لازم باشند ياد بگيريد. براى اينکه خاطر جمع شويد که ياد گرفته‌ايد سعى کنيد آنها را بنويسيد.


۶. حتى براى امتحانات عينى ساختمان کلى مطلب را ياد بگيريد، ولى تأکيد بيشترى بر روى جزئيات بنمائيد. به احتمال زياد سؤالات تز اصلى و نکات اصلى (از جمله روابط بين اجزاء، نکات اصلي، و تز اصلي) به‌عنوان يک چارچوبى که جزئيات در آن جاى خواهند گرفت مفيد است. بدون آشنائى با اين روابط، بسيارى از جزئيات به سرعت فراموش مى‌شوند.

گذراندن امتحانات عينى

۱. سؤالات را به‌طور اجمالى بررسى کنيد. راهنمائى‌ها را به دقت بخوانيد، و متوجه تعداد و نوع سؤالات باشيد. وقت خود را بر طبق ارزش سؤالات براى هر قسمت بودجه‌بندى کنيد.


۲. ابتدا سؤالات ساده را جواب دهيد، و بعد به سؤالات دشوار بپردازيد. سعى کنيد تمام سؤالات را جواب دهيد، مگر اينکه نمرهٔ منفى وجود داشته باشد.


۳. به سؤالاتى که ممکن است به‌عنوان راهنما براى سؤالات ديگر به حساب آيند توجه کنيد.


۴. در سؤالات صحيح - غلط متوجه بيانات مطلق يا دسته‌اى باشيد. اينها معمولاً غلط هستند. بيانات نسبى بيشتر صحيح هستند. بيانات تعميمى اغلب تا حدودى صحيح هستند. هرچه بيان سؤال وسيع‌تر باشد احتمال اينکه درست باشد بيشتر است.


۵. در سؤالات چند گزينه‌اي، پاسخ‌هايى را که مى‌دانيد غلط هستند کنار بگذاريد و بدين طريق تعداد پاسخ‌ها را محدود کنيد تا احتمال پيدا کردن پاسخ صحيح را بيشتر کنيد. ولى همهٔ پاسخ‌ها را حتى اگر مى‌دانيد که بعضى از آنها غلط هستند بخوانيد. بعضى وقت‌ها آخرين پاسخ همهٔ موارد بالا است.


۶. در سؤالات جور کردنى به‌‌تدريج که موارد را با هم جور مى‌کنيد آنها را حذف کنيد. در اين صورت پاسخ‌ها کمتر خواهند شد و احتمال کاربرد مجدد آنها کاهش خواهند يافت.


۷. در موقع حدس زدن، معمولاً اولين حدس شما صحيح‌ترين است. بنابراين، جواب خود را در صورتى عوض کنيد که مطمئن باشيد پاسخى را که پيدا کرده‌ايد از پاسخ اول شما صحيح‌تر است.


۸. زمانى براى مرور تست بگذاريد، ولى پاسخ‌ها را عوض نکنيد مگر اينکه اطمينان حاصل کنيد که پاسخ اول شما غلط بوده است. هرچه بيشتر بر سر يک سؤال مردد باشيد، احتمال زيادترى دارد که سرگيجه بگيريد.

بعد از امتحان

وقتى که معلم ورقهٔ امتحانى را به شما برگرداند، تمام اظهار نظرهاى او را بخوانيد. جواب‌هاى غلط خود را بررسى کنيد و ببينيد چرا آنها غلط هستند، و سعى کنيد که در امتحانات بعدى ديگر مرتکب اين اشتباهات نشويد.