بهداشت و ايمنى

به‌موجب قانون بهداشت و ايمنى کار مصوب ۱۹۷۴، کارفرمايان وطيفه دارند ايمنى و رفاه کارکنان خويش، از جمله خانه‌کاران را حفاظت کنند. اکثر مقرراتى که به موجب اين لايحه تدوين شده در مورد خانه‌کاران و همين‌طور کارکنانى که در محل کار کارفرما مشغول به کار هستند مصداق دارند. اين مقررات شامل مقررات مديريت بهداشت و ايمنى کار مصوب ۱۹۹۲، مقررات تجهيزات صفحهٔ نمايش مورخ ۱۹۹۲، و مقررات پيش‌بينى و استفاده از تجهيزات کاري مورخ ۱۹۹۲ مى‌شود.


به‌موجب مقررات مديريت بهداشت ايمنى کار مصوب ۱۹۹۲، کارفرمايان ملزم به انجام ارزيابى مخاطرات فعاليت‌هاى کارى خانه‌کاران هستند. آنان لازم است که:


- هرگونه مخاطره‌اى را شناسائى کنند


- تعيين کنند که چه کسى ممکن است آسيب ببيند و چگونه


- مخاطره را محک بزنند و اقدام مناسب براى رفع يا کاهش آنها تا حد ممکن را اتخاذ کنند


- يافته‌ها را ثبت کنند


- گاه‌به‌گاه مخاطرات را بررسى کنند و در صورت نياز، اقدامات ديگرى را صورت دهند


اکثر دورکاران از يک دستگاه نمايش ويديوئى استفاده مى‌کنند. به‌موجب مقررات بهداشت و ايمنى (تجهيزات صفحهٔ نمايش) ۱۹۹۲، کارفرمايان موظف‌ هستند اطمينان حاصل نمايند که تجهيزات صفحهٔ نمايش مورد استفاده توسط خانه‌کاران، ايمن است و بر سلامت استفاده‌کننده اثر منفى نمى‌گذارد.


اين مقررات به‌جاى ذکر مشخصات فنى تفصيلى يا فهرستى از تجهيزات تائيد شده، اهداف کلى‌ترى را تعيين مى‌کنند. کارفرمايان بايد کار ايستگاه‌ها را تحليل کنند و شرايط خطرناک را ارزيابى و از آنها بکاهند. آنان بايد مطمئن شوند که کار ايستگاه‌ها، حداقل مقتضيات لازم را تأمين مى‌کنند، مثلاً صفحات نمايش بايد معمولاً داراى کنترل‌هائى براى تنظيم درخشندگى و کنتراست نور باشند.


کار بايد برنامه‌ريزى شود و با توجه به شدت و طول مدت استفاده از دستگاه نمايش ويديوئى تنفس يا تغييراتى در کار پيش‌بينى شده باشد. تنفس‌هاى متواتر کوتاه بهتر از وقفه‌هاى طولانى‌تر و نامنظم است. در صورت درخواست از کارفرما، او بايد ترتيب انجام آزمون‌هاى چشم و بينائى را بدهد و در صورتى‌که به عينک خاصى نياز باشد، آنها را تهيه کند. هم‌چنين بايد آموزش بهداشتى و ايمنى را فراهم آورد تا مطمئن شود که کارکنان قادر به استفادهٔ ايمن از تمامى جوانب تجهيزات کار ايستگاه هستند و دانش کافى براى بهترين استفاده از آن به‌منظور احتراز از مشکلات بهداشتى را مثلاً با تنظيم صندلى دارند.


خود دورکاران مى‌توانند احتياط‌هائى صورت دهند تا مطمئن شوند که از تجهيزات نمايش ويديوئى خود بهترين بهره را مى‌برند. دورکاران مى‌توانند:


- صندلى و دستگاه نمايش ويديوئى را به‌نحوى تنطيم کنند که آسوده‌ترين وضعيت را بيابند، عموماً در اين حالت آرنج‌ها تقريباً افقى و چشم‌ها در ارتفاعى برابر با بالاى جعبهٔ صفحهٔ نمايش قرار مى‌گيرند.


- اطمينان يابند که فضاى کافى در زير ميز تحرير براى حرکت آزادانهٔ پاها وجود دارد.


- با استفاده از زيرپائى از وارد آمدن فشار بيش از اندازه به پشت ساق‌ها و زانوها جلوگيرى کنند.


- از نشستن در يک وضعيت براى مدت طولانى پرهيز کنند.


- صفحه کليد و صفحهٔ نمايش را طورى تنظيم نمايند که در وضعيت مناسبى براى زدن کليدها و مشاهدهٔ صفحهٔ قرار گيرند، از فضاى جلوى صفحه کليد بايد براى استراحت دادن به دست‌ها و مچ‌ها، هنگام فراغت از کار با صفحه کليد، بتوان استفاده کرد.


- هنگام کليد زدن از خم کردن دستان رو به بالا در محل مچ بايد پرهيز کنند.


- آراستمان‌هاى مختلف صفحه کليد، صفحهٔ نمايش و صفحه نگهدار را براى پيدا کردن بهترين وضعيت امتحان کنند.


- اطمينان حاصل کنند که فضاى کارى کافى براى قرار دادن اسناد وجود دارد.


- ميز و صفحهٔ نمايش را طورى تنظيم کنند که نورهاى درخشان از صفحه بازتابش نيابند.


- اطمينان حاصل نمايند که نويسه‌هاى (Characters) روى صفحهٔ نمايش واضح هستند و به‌راحتى مى‌توان آنها را خواند.


- اطمينان حاصل نمايند که هيچ لايه‌اى از غبار، چرک يا اثر انگشت بر روى صفحه نيست.


- به تناسب شرايط نورپردازى در اتاق از امکان کنترل درخشندگى بر روى صفحهٔ نمايش استفاده کنند.


اگر خانه‌کاران از تجهيزات برقى که توسط کارفرما تأمين مى‌شود به‌عنوان بخشى از کار خويش استفاده مى‌کنند، کارفرما مسؤول تعمير و نگهدارى آنها خواهد بود. کارفرما تنها مسؤول تجهيزاتى هستند که خود آنها تأمين مى‌کنند. مسؤوليت پريزهاى برقى و ديگر اجزاء سيستم داخلى برق به‌عهدهٔ خود خانه‌کاران است.

مجوز نقشه‌کشى

به لحاظ، قانوني، اگر ماهيت کلّى يک مسکن تغيير يابد، به يک مجوز نقشه‌کشى براى دفتر خانگى نياز خواهد بود. در عمل اين عمل امر هنگامى مصداق دارد که کار باعث مزاحمت يا ايجاد خط براى همسايگان شود، مثلاً مشتريان مرتباً به محل مراجعه کنند، يا کار پر سر و صدا يا آلوده‌کننده باشد. جزئيات بيشتر در جزوهٔ مجوز نقشه‌کشى: راهنمائى براى مشاغل (Planning Permission: A Guide for Business)، که وزارت محيط زيست و ادراهٔ ويلز منتشر کرده‌اند، ارائه شده است.


مقامات محلى شروع به توليد رهنمودهاى خاص خود کرده‌اند کار در خانه - ايجاد توازن در بين موضوعات (Working from Home - Balancing the Issues) راهنماى جديدى است که شوراء محلى بابرگ در سافولک جنوبي به چاپ رساند. اين راهنما شامل جدولى است که در آن نشان داده شده که در چه شرايطى در هنگام کار کردن در خانه به مجوز نقشه‌کشى احتياج است. يکى از مثال‌ها، استفادهٔ شغلى انحصارى از يک يا چند اتاق يا استخدام کارکنان ممکن است بر بسيارى از دورکاران اثر بگذارد. اگر مجوز نقشه‌کشى الزامى باشد، در آن جزوه توصيه شده که ملاحظات خاص، موارد زير را شامل شود:


- آيا پيشنهادها بر کيفيت زندگى همسايگان اثر دارند يا نه؟


- آيا ترافيک اضافى ايجاد مى‌شود؟


- آيا بر روى ايمنى جاده‌اى اثر مى‌گذارد؟


- آيا تسهيلات توقفگاهى خودرو و تحويل (بار) کافى هستند؟


- ساعت‌هاى احتمالى کار چيستند؟ فعاليت‌هاى خارج از ساعات معمول کار و در طى آخر هفته احتمالاً تشويق نمى‌شود.


- آيا لازم است مواد شغلى حجيمى انبار شوند؟ بعيد است انبار خارجى مورد پذيرش قرار گيرد.