اگر به مراجعان به‌تدريج و با زبانى ساده رموز استفاده از کتاب و کتابخانه را بياموزيد خودبه‌خود او را به استفادهٔ بيشتر از کتابخانه ترغيب کرده‌ايد؛ چرا که در بسيارى از مواقع خجالت و رودربايستى مانع مراجعه به کتاب‌دار مى‌شود. با نصب راهنماهاى ساده و گويا به آموزش مراجعان کمک کنيد. استفاده از پوسترها و يا تابلوهاى راهنما و غيره هم به زيبائى محيط کتابخانه مى‌افزايد و هم در کار آموزش بسيار مؤثر است. در تهيهٔ اين علائم و راهنماها مى‌توانيد از مهارت‌هاى فردى و دسته‌جمعى مراجعان کتابخانه سود جوئيد. به‌طور کلى تا آنجا که مى‌توانيد مردم را در امور کتابخانه مشارکت دهيد تا آنها کتابخانه را از خود و مثل خانهٔ خود به‌‌حساب آورند. به‌خاطر داشته باشيد که استفاده از نيروى فعال و مشارکت عامّهٔ مردم در انواع فعاليت‌هاى کتابخانه مؤثرترين شيوه براى زنده و پويا نگه‌داشتن کتابخانه است.