يکى از مسئوليت‌هاى مهم رسانه‌هاى خبري، ارائه اطلاعات درست به مخاطبان است. اطمينان از درستى مطالب از ضروريات حرفه روزنامه‌نگارى است. خبرنگار بايد رويداد را آن طور که اتفاق افتاده است، نه آن‌طور که مايل است اتفاق افتاده باشد، به اطلاع مخاطبان برساند.


چاپ تکذيب‌نامه‌ها (Retraction)، از طريق اشخاص و سازمان‌هاى دولتى و خصوصى در روزنامه‌ها و مجله‌ها نشانه بى‌توجهى به تهيه خبر صحيح يا کامل از طرف خبرنگار، سردبير يا هر مسئول ديگر است. در بسيارى از مواقع، انتشار مطالب نادرست درباره اشخاص حقيقى يا حقوقى ممکن است روزنامه را با مشکلات قانونى روبه‌رو سازد.


انتشار مطالب نادرست يا اشتباه سبب سلب اعتماد مردم از روزنامه، مجله يا هر رسانه خبرى ديگر مى‌شود و آنان را به‌سوى ساير منابع خبرى هدايت مى‌کند. بنابراين، بايد درباره يک رويداد کاملاً تحقيق کرد و اطلاعات به‌دست آمده را با منابع ديگر تطبيق داد. هيچ‌گاه نبايد درستى خبر را فداى سرعت انتشار کرد.