سردبيران مطبوعات که وظيفه گزينش و انتخاب عکس را بر عهده دارند ملاک انتخاب عکس را در سطحى بالا قرار داده‌اند. هرچند هنگامى که موضوع حساس و با اهميتى به ميان آيد، تنها عکس موجود مى‌تواند غنيمتى باشد، اما همواره اين چنين نخواهد بود و عکس‌هاى روزمره که کيفيت آنها نه فقط از لحاظ هنر عکاسي، بلکه از نظر محتواى روزنامه‌نگارى (خبري) نيز به ميزان بالا و مطلوبى نرسد، قدر مسلم از نظر ويراستاران (سردبيران) پذيرفته نمى‌شود.


عکس در واقع ثبت لحظات جالبى از فعاليت‌هاى بشر است و عکس مطبوعاتى علاوه بر اين، بايد به‌نحوى ارائه‌دهنده ارزش‌هاى خبرى نيز باشد.


در هر حال بايد توجه داشت عکس مطبوعاتى با عکسى که به‌عنوان يادگار در آلبوم خانوادگى قرار مى‌گيرد يا حتى زينت‌بخش نمايشگاه‌ها مى‌شود متفاوت است. تحرک و هيجان در عکس‌هاى خبري، روشنى و وضوح از نظر فنى و بزرگ‌نمائى سوژه اصلى در عکس بسيار مهم تلقى مى‌شود. تحرک، نشان دادن خشم، نفرت، مظلوميت، نگراني، دلهره و هر آنچه که مى‌تواند يک عکس را ممتاز از ساير عکس‌ها جلوه‌گر سازد، به‌نوبه خود در انتخاب آن از سوى ويراستاران (سردبيران) بايد مورد توجه قرار گيرد.