چگونه مى‌توانيم مطالب را در يک صفحه جا بدهيم. اندازه تيترها چه قدر باشد، يا اندازه عکس‌ها چقدر است؟ با کشيدن ماکت (Dummy)، اين کار را انجام مى‌دهيم. کشيدن ماکت کار چندان دقيقى نيست. يعنى ممکن است در عمل، مطلب يا عکس کم يا زياد بيايد. در عمل مى‌توان از طول و عرض يک عکس کمى زد، تيترها را کمى کوچکتر يا بزرگتر کرد، بين پاراگراف‌ها فاصله گذاشت و چند سانت از انتهاء مطلب کوتاه کرد.براى اندازه‌گيرى متن، عکس و ستون‌ها که قبلاً واحدهاى مختلفى به‌کار مى‌رفت. اکنون از سانتى‌متر در ايران استفاده مى‌شود. البته عکس‌ها را با واحد ستون هم تعيين مى‌کنند و اندازه تيترها پوينت است. براى ماکت‌بندى نشانه‌هائى وجود دارد که براى تسهيل در کار از آن استفاده مى‌شود. عکس را با علامت ضربدر نشان مى‌دهند، تيتر را به‌صورت خطى موجي، سرح عکس را با خطى مستقيم و ضخيم و اندازه متن را با خطى که طول ستون را طى مى‌کند.


تيتر، متن، عکس و شرح عکس مانند قطعات پازل، ابزار اصلى طراحى صفحه است. طى سال‌ها، طراحان کوشيده‌اند پازل‌هاى خود را به هر روش قابل تصوري، جمع و ترکيب کنند. بعضى از روش‌ها مؤثر واقع شده و برخى خير. ممکن است تصور کنيد هزاران روش احتمالى براى ترکيب و طراحى هر مطلب و صفحه‌اى وجود دارد. اما در واقع فقط چند ترکيب اصلى وجود دارد:


- مطلب بدون عکس و طرح


- مطلب همراه با عکس (پُرتره)


- مطلب با يک عکس بزرگ


- مطلب با دو عکس.

طراحى مطلب بدون عکس

بيشتر مطالبى را که طراحى مى‌کنيم شامل تيتر و متن است و طبيعى است که طراحى صفحه بدون عکس ساده‌تر و راحت‌تر است. براى طراحى مطالب بدون عکس چند روش بيشتر وجود ندارد، مطالب در صفحه افقى يا عمودى قرار مى‌گيرند.


مهم‌ترين راهنماى طراحى صفحه طلب بدون عکس اين است که مطالب چه افقى يا عمودى سعى شود که شکل مربع به خود نگيرد و هميشه مستطيل باشد.


طراحى عمودى

در گذشته تمام مطالب به‌صورت عمودى چاپ مى‌شد. متن معمولاً زيرتيتر قرار مى‌گرفت، وقتى ستون به انتها مى‌رسيد يا مطلب در همان‌جا خاتمه مى‌يافت يا به ستون بعدى منتقل مى‌شد. امروزه اين کار رواج ندارد. بايد از داشتن ستون‌هاى بيش از ۳۰ سانتى‌مترى براى يک مطلب اجتناب کرد، زيرا خواندن آن خسته‌کننده است، به‌عبارت ديگر هرچه مطلب طولانى باشد، چاپ افقى‌تر آن بهتر است.


در چاپ مطالب خبري، تيتر معمولاً بالاى متن قرار مى‌گيرد، اما در مطالب غيرخبرى اين قانون غالباً شکسته مى‌شود.طراحى افقى

چيدن افقى متن، کارى مدرن و از نظر خوانندگان خوشايند است، زيرا اين تصور را به‌وجود مى‌آورد که مطلب کوتاه‌تر از آنچه هست، به‌نظر مى‌آيد. گفته شد که از چيدن مطلب در ستون‌هاى بلندتر از ۳۰ سانتى‌متر بايد خوددارى شود، اما از ستون‌هاى خيلى کوتاه هم بايد پرهيز کرد. در بيشتر موارد طول ستون بايد حداقل ۵ سانتى‌متر باشد و هرگز کمتر از ۵/۲ سانتى‌متر نباشد.طراحى افقى براى مطالب بلند، خواندن را راحت‌تر مى‌کند
طراحى افقى براى مطالب بلند، خواندن را راحت‌تر مى‌کند