دو تيترى معمولاً از خبرهاى چند موضوعى يا خبرهاى تلفيقى و گاه يک موضوعي، نوشته مى‌شوند. دو تيتر جداگانه هستند که در عين حال پيوندهائى نيز با يکديگر دارند. اين پيوند کمتر ظاهرى است و بيشتر در معنا وجود دارد. به همين دليل در ابتدا تا اندازه‌اى گسيختگى بين تيترها به چشم مى‌خورد و در عين حال سبب کنجکاوى خواننده مى‌شود.


هر دو تيتر مى‌تواند از ليد (ليد تشريحي-چند خبري) نوشته شود يا يک تيتر از ليد و تيتر دوم از قسمت بعدى خبر باشد. چون دوتيترى‌ها از خبرهاى چند موضوعى يا خبرهاى تلفيقى نوشته مى‌شود، تيترها مى‌تواند از قسمت‌هاى مختلف خبر هم نوشته شود.


از نظر شکل، تيتر اول را بايد بدون ختم به فعل نوشت و تيتر دوم را با فعل خاتمه داد. هرچند که در برخى مواقع به ضرورت زيبائى تيتر مى‌توان هر دو تيتر را با فعل هم خاتمه داد. فعل پايانى تيتر دوم به تيتر تحکم بيشترى مى‌دهد . از نظر معنا، تيتر را نيز روشن‌تر و واضح‌تر مى‌سازد.


به نخستين دو تيترى درج شده در يکى از روزنامه‌هاى کشور توجه کنيد:


مثال:


درخواست جهانى براى کمک به مردم عراق
بغداد همچنان زير آتش است
ابرار - ۲۹/۱۰/۱۳۶۹ - ص اول


اين دو تيتر که در بطن يک سلسله رويداد به هم پيوسته نوشته شده است اين مفهوم را مى‌رساند که مردم عراق زير بمباران‌هاى هوائى نياز به کمک دارند.


همچنين با مطالعه خبر متوجه مى‌شويم که اين دو تيتر از چند خبر تلفيق شده در مورد ”جنگ نفت“ نوشته است که تيتر اول به فعل ختم نشده است. اين دو تيتر در عين حالى که از دو خبر نوشته شده، در عين حال هم ربط و معنا و هم ارتباط ظاهرى دارند، اما همواره چنين پديده‌اى به‌وجود نخواهد آمد.


مثال:


نبردهاى تن به تن در کويت
نيروهاى متحدين به خاک عراق تجاوز کردند
ابرار- ۶/۱۲/۱۳۶۹، ص اول


ارتباط ظاهرى اين تيترها با يکديگر کمتر از تيتر قبلى است، اما با مطالعه خبر ارتباط معنائى مستقيم با هم پيدا مى‌کنند. اين تيتر خواننده را کنجکاو مى‌کند.


مثال:


پافشارى مردم ايران براى تشکيل کنفرانس اسلامى
جبهه دوم عليه عراق از ترکيه گشوده شد
ابرار- ۱/۱۱/۱۳۶۹، ص اول


ارتباط معنائى اين دو تيتر از تيتر قبلى بيشتر است و کنجکاوى خواننده را هم بيشتر برمى‌انگيزد. با اين حال زيبائى اين تيترها خودبه‌خود خواننده را جلب مى‌کند.


اين دو تيتر نيز از مجموعه رويدادهاى منطقه (بحران خليج فارس در سال ۱۳۶۹) نوشته شده، اما خوانندگان معمولى روزنامه با نگاه اول ممکن است ارتباط را به‌سرعت کشف نکنند، ولى حس کنجکاوى براى يافتن ارتباط بين دو تيتر در آنان برانگيخته مى‌شود و به خواندن ليد و متن خبر تمايل پيدا مى‌کنند. اين‌گونه تيترها در مطبوعات ما اکنون رايج شده و خوانندگان با اين نوع تيتر آشنا هستند.


مثال‌هاى ديگر:


۱. الجزاير در آستانه جنگ داخلى جبهه نجات اسلامى ”زيرزميني“ شد


ابرار- ۲۵/۱۰/۱۳۷۰ ص ۱


۲. الجزاير، حکومت مردان غيرانتخابى جبهه نجات اسلامى از مردم خواست کشور را نجات دهند


ابرار - ۲۴/۱۰/۱۳۷۰ ص ۱


۳. استقبال بين‌المللى از پيشنهاد ايران تهران کانون تلاش‌هاى صلح در منطقه شد


ابرار - ۲۴/۱۰/۱۳۷۰ ص ۱


۱. نگارش تيتر از خبر چند موضوعى:


رئيس‌جمهور در ميان بلوچ‌ها
بهره‌بردارى از سد ”پيشين“ آغاز شد
ابرار- ۳۰/۱/۱۳۷۰


۲. نگارش تيتر از خبر يک موضوعي:


پرواز خونين در آسمان تهران
۱۳۲ مسافر کشته شدند
ابرار- ۲۰/۱۱/۱۳۷۱


۳. نگارش تيتر از خبر چند موضوعى با استفاده از روش استنباطي:


موشک‌پرانى در منطقه
آژير خطر در عربستان و کويت به صدا درآمد
ابرار- ۲۹/۱۰/۱۳۷۱


۴. نگارش تيتر از خبرهاى تلفيقي:


حمله با راکت به سفارتخانه‌ها
ديپلمات‌ها کابل را ترک کردند
ابرار- ۸/۱۱/۱۳۷۱


۵. نگارش تيتر از خبرهاى تلفيقى با استفاده از روش‌ استنباطي:


شاخه‌هاى خونين زيتون در ”مادريد“
حمله به ديپلمات‌ها و نظاميان آمريکا و اسرائيل آغاز شد
ابرار- ۷/۸/۱۳۷۰