هرچند که خبر بايد مطالب تازه را ارائه دهد. اما در بسيارى از موارد براى فهم مطالب جديد احتياج به ذکر سابقه رويداد است. اين‌گونه مطالب بايد به‌طور خلاصه و به ميزانى باشد که اگر کسى خبر اصلى را نخوانده است، بتواند موضوع را دريابد. سابقه خبر را مى‌توان به‌صورت‌هاى زير نشان داد:


- با افزودن يک پاراگراف کامل بعد از مطلب جديد:


مثال:

بيروت (لبنان) آسوشيتدپرس (تاريخ...)- بر اثر انفجار بمب در بندر تريپولى در شمال لبنان، امروز ۱۵ نفر کشته و ۴۵ نفر مجروح شدند.


از فروردين‌ماه گذشته تاکنون بر اثر انفجار بمب در شهرهاى شمالي، مرکزى و جنوبى لبنان، ۱۵۸ نفر جان خود را از دست داده‌اند.


- با ذکر يک عبارت کوتاه:


مثال: (ليد تاريخچه‌اي):

لندن (انگليس)-رويتر-(تاريخ...)-در پى اخراج يک هزار معلم در ماه گذشته، دولت انگليس در نظر دارد تا پايان سال جارى مسيحي، حدود ۱۵۰۰ معلم ديگر را از کار برکنار کند.


در هر حال خبر را پس از نگارش يک‌بار ديگر بخوانيد و از خود بپرسيد:


- آيا خبر کامل و جامع است؟


- آيا تمام اطلاعات داده شده، درست است؟


- آيا مطالب به‌روشنى و دقت نوشته شده است؟


همواره خود را جاى مخاطبان قرار دهيد و با نگاهى تيزبين، موشکافانه و کنجکاو به خبر و اطلاعات آن بنگريد. حساسيت و مسئوليت نسبت به انتقال آگاهى به شيوه درست و تمرين مستمر، خبرنگاران را در کار خبرنويسى خبره مى‌سازد.