هماهنگى همراه با تکرار

يکى از روش‌هاى (تکنيک‌هاي) مؤثر براى ايجاد هماهنگى در خبر تکرار به‌موقع موضوع اصلى در متن خبر است. در خبر زير موضوع توليد شير خشک کودکان در هر پاراگراف تکرار شده است:


مثال:

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى يک کارخانه براى توليد شير خشک کودکان احداث کرده است.


(نام و نام‌خانوادگي) مدير عامل مرکز تهيه و توزيع مواد غذائى در مصاحبه‌اى مطبوعاتى با اعلام خبر گفت: با توليد شيرخشک کودکان در کشور از اين پس واردات اين محصول از خارج متوقف خواهد شد.


مديرعامل مرکز تهيه و توزيع مواد غذائى افزود: با توزيع محصولات کارخانه توليد شيرخشک، کودکان کشور از واردات شيرخشک، بى‌نياز مى‌شود.


وى افزود: بدين ترتيب سالانه مبلغ ۷۷ ميليون دلار صرفه‌جوئى خواهد شد که قبلاً به واردات شيرخشک کودکان اختصاص داده مى‌شد.

هماهنگى با استفاده از واژه‌ها و عبارات ربط‌‌دهنده

مسئله‌اى که بيشتر خبرنگاران هنگام تنظيم خبر از جلسه‌هاى هيئت دولت و نظاير آن با آن مواجه هستند، اين است که معمولاً در اين‌گونه جلسه‌ها، در چند مورد گوناگون تصميم‌گيرى مى‌شود. اين امر نوشتن يک خبر هماهنگ را مشکل مى‌کند. راه رفع اين مشکل اين است که در وهله اول، مهم‌ترين موضوع را در ليد نوشت و با يک يا چند پاراگراف آن را تکميل کرد. سپس موارد ديگرى که در جلسه بررسى شده است با استفاده از عباراتى مانند: ”در همين جلسه، در اين جلسه، در جلسات هيئت وزيران، هيئت دولت و...“ به موضوع‌هاى ديگر متصل کرد.


- در مواردى که خبر شامل مصاحبه يا سخنرانى است با نوشتن يک عبارت مى‌توان رشته مطالب را به هم پيوست.


- در مواقعى که موضوع چندين عمل در خبر مطرح است. هماهنگى خبر را مى‌توان با ذکر مکان به‌وجود آورد.


مثال:

در شيراز نيز مراسمى به همين مناسبت ...


مثال: (تکرار عبارت يا واژه وصل):

هيئت وزيران لايحه حذف شرط سنى متقاضيان بازنشستگى که سى سال حق بيمه مقرر را پرداخت کرده باشند را، تصويب کرد.


در جلسه هيئت وزيران که بعدازظهر ديروز به رياست (نام و نام خانوادگي) معاون رئيس‌جمهورى تشکيل شد، لايحه اصلاح مواد قانون تأمين اجتماعى به تصويب رسيد که مطابق آن نسبت به يک سى و پنجم مزد يا حقوق متوسط بيمه شده مذکور به يک سى‌ام تغيير مى‌يابد.


براساس مصوبه هيئت وزيران، شرط سنى براى آن گروه از متقاضيان مستمرى بازنشستگى که سى سال تمام کار کرده و حق بيمه را به سازمان پرداخت نموده باشند حذف مى‌شود.


در همين جلسه مقرر شد، پيشنهاد مشترک وزارت کار و امور اجتماعى و معاونت رئيس‌جمهورى‌ در امور اشتغال در استان لرستان تصويب شد و مبلغ ۵ ميليارد ريال اعتبار از طريق سيستم بانکى براى راه‌اندازى ۴۸ طرح تعاونى‌هاى گسترش استان لرستان، اختصاص يافت.


با تصويب هيئت وزيران همچنين براى تأمين اعتبار ۹۰۳ موافقت اصولى صادر شده و رفع نياز ۱۰۰ واحد کارگاه توليدى ۵/۵ ميليارد ريال به سقف اعتبارات لايحه بودجه افزوده مى‌شود.


رعايت هماهنگى در مواردى که خبرنگار يک خبر طولانى را تنظيم مى‌کند بايد بيشتر مورد توجه قرار گيرد. اين موضوع در زمانى که چندين مطلب يا چند زمان يا چند مکان مطرح است بيشتر از موارد ديگر احساس مى‌‌شود. اين هماهنگى را مى‌توان با استفاده از عبارات يا حروف ربط‌دهنده ايجاد کرد.

هماهنگى ساختمان خبر

خبر بايد به‌نحوى تنظيم شود که مطالب با يکديگر هماهنگى لازم را داشته باشد. اگر مطلب خبرى حاوى بيش از يک موضوع است، در مواردى مى‌توان دو موضوع را با هم ترکيب کرد و يک ”ليد“ ساخت.


مثال:

کاراکس (ونزويلا)ـ خبرگزارى فرانسه: در پى سرقت سه هواپيماى ونزوئلائى در دو روز گذشته، مديرعامل خطوط هواپيمائى ونزوئلا امروز استعفا کرد.