پاراگراف يا بند اول خبر را در تنظيم خبر به سبک هرم وارونه (Inverted-pyramid style)، ”ليد“ (Lead)، مى‌نامند. ”ليد“ در زبان انگليسى به معنى ”هدايت و راهنمائي“ است. در حقيقت پاراگراف اول يا ليد خبر مى‌تواند خواننده را به خواندن متن خبر هدايت کند يا او را از خواندن و پيگيرى خبر باز دارد.


ليد خبر معمولاً شامل يک يا حداکثر دو جمله (۳۰ تا حداکثر ۴۰ واژه) است. در ليد چکيده مهم‌ترين مطلب يا خلاصه مهم‌ترين قسمت خبر بيان مى‌شود تا خواننده را جذب کند و او به خواندن متن و دنباله خبر ترغيب شود.


نگارش ليد خبرى مناسب، کارى بسيار مهم است. خبرنگار بايد فوراً خواننده را در جريان مهم‌ترين قسمت رويداد قرار دهد.


داستان نويسان معمولاً چندين صفحه را صرف توصيف ماجرا مى‌کنند و در اواسط يا اواخر نوشته به موضوع اصلى ماجرا مى‌پردازند. در خبرنويسى نمى‌توان و نبايد به اين کار پرداخت، زيرا احتمال زيادى دارد که سبب خستگى خواننده شود، آن خبر را رها کند و خبر ديگرى را بخواند.


ترغيب خواننده به خواندن خبر، مشکل‌‌تر از ارضاء نياز خبرى مخاطب از جنبه کسب اطلاعات تازه و جديد است. ليد مبهم و گنگ خواننده خبر را از دست مى‌دهد. اگر ليد، مهم‌ترين نگارش مطلب را به روشنى بيان کند احتمال اينکه خواننده خبر را بخواند زيادتر است. نگارش چکيده مهم‌ترين بخش يک رويداد با استفاده از کلمات ساده کار آسانى نيست و نياز به تمرين و کسب تجربه و تسلط بر زبانى دارد که خبر به آن زبان نوشته مى‌شود. به همين دليل برخى از روزنامه‌ها (و ساير رسانه‌ها) افرادى را فقط براى ليدنويسى در تحريريه خود دارند.