مصاحبه، يکى از انواع خبرگيرى مستقيم است که به‌وسيله آن، عقايد و افکار شخصيت‌هاى مهم جامعه و يا نظرهاى مردم عادى کوچه و بازار را درباره موضوعات مختلف به‌ويژه مسائل روز به‌دست مى‌آورند. مصاحبه، گاهى نيز براى گرفتن اطلاعات خاصى است که در اختيار شخصيّت طرف مصاحبه قرار دارد و روزنامه‌نگار به‌وسيله تماس با اين شخصيّت، اطلاعات به‌دست آمده را در اختيار مردم قرار مى‌دهد.

تعريف مصاحبهٔ مطبوعاتى

مصاحبهٔ مطبوعاتى (Interview)، در يک تعريف کلّى يعنى پرسش و پاسخ ميان دو يا چند نفر به‌منظور انتقال يک پيام ارتباطى (خبر يا غيرخبر).