مصافحه يادگارى از انسان غارنشين است. هر زمانى‌که انسان‌هاى غارنشين با هم ملاقات مى‌کردند، دست‌هاى خود را به هوا مى‌برند و کف دست را نمايان مى‌کردند تا مشخص شود که هيچ‌گونه سلاحى در دست ندارند يا پنهان نکرده‌اند. با گذشت قرن‌ها، حرکت”کف دست در هوا“ اصلاح شد و به کف دست روى قلب و انواع ديگر حرکات تغيير يافت. نوع امروزى اين رسم قديمى براى اداى احترام، قفل‌کردن کف دست‌ها درهم و دست‌دادن است که در اغلب کشورهاى انگليسى‌زبان، به ‌هنگام شروع ملاقات و نيز هنگام خاتمهٔ آن اجرا مى‌شود. دست‌ها معمولاً بين پنج تا هفت‌بار حرکت داده مى‌شوند.