آيا تاکنون به مصاحبه‌اى رفته‌ايد که پس از نشستن در صندلى ارباب‌رجوع احساس ناتوانى و درهم شکستگى کنيد؟ جائى‌که مصاحبه‌‌کننده به‌نظر خيلى بزرگ و عظيم مى‌رسد و شما احساس کوچکى و بى‌اهميتى بودن مى‌کنيد؟ احتمال دارد که مصاحبه‌کننده عمداً اثاثهٔ دفتر را طورى ترتيب داده که مقام و قدرت خود را افزايش دهد و با اين کار، شما را پائين بياورد. روش‌هاى خاصى با استفاده از صندلى و ترتيب‌هاى نشستن مى‌تواند چنين جوّى در دفتر ايجاد کند.


عواملى که با استفاده از صندلى و لوازم جانبى آن موجب افزايش مقام و قدرت مى‌شوند عبارتند از: اندازه صندلى و لوازم جانبى آن، ارتفاع صندلى از زمين و موقعيت صندلى نسبت به شخص ديگر.

اندازه صندلى و لوازم جانبى

ارتفاع پشت صندلي، مقام يا شخص را افزايش يا کاهش مى‌دهد و يک صندلى پشت‌بلند، نمونه‌اى شناخته شده است. هرچه پشت صندلى بلندتر باشد، مقام و قدرت شخصى که در آن نشسته بيشتر است. احتمال دارد که پادشاهان، ملکه‌ها، پاپ‌ها و ساير افرادى که از مقام بالائى برخوردارند، پشتى‌صندلى رسمى يا تخت پادشاهى خود را تا ۲۵۰ سانتى‌متر بالا ببرند تا برترى مقام خود را نسبت به ساير افراد نشان دهند، مدير ارشد داراى يک صندلى چرمى پشت بلند است و پشت صندلى مراجعه‌کنندگان هميشه کوتاه‌تر است.


صندلى‌هاى چرخان مقام و قدرت بيشترى نسبت به صندلى‌هاى ثابت دارند و به استفاده‌کننده اجازه حرکت آزادانه هنگامى‌که تحت‌فشار قرار گرفته، مى‌دهند. صندلى ثابت تقريباً امکان هيچ حرکتى نمى‌دهد و اين عدم تحرک به ناچار با علائم بدن جبران مى‌شود که مى‌تواند رفتار و احساسات شخص را بازگو کند. بنابراين صندلى‌هاى دسته‌دار و آنهائى‌ که به عقب برمى‌گردند و داراى چرخ هستند، از صندلى‌هائى که فاقد اين خصوصيات مى‌باشند، بهتر هستند.

ارتفاع صندلى

اگر صندلى شما طورى تنظيم شود که نسبت به صندلى شخص ديگر بالاتر از سطح زمين باشد، مى‌توان به موقعيت برتر دست يافت. بعضى از مديران تبليغاتي، معروف به اين هستند که روى صندلى‌هاى پشت بلند مى‌نشينند و تا حداکثر ارتفاع آن را بالا مى‌برند، در حالى‌که بازديدکنندگان آنان در طرف مقابل و جايگاه رقابتي، روى يک صندلى يا مبل مى‌نشينند که آنقدر پائين قرار گرفته که چشم‌ها‌ى آنها با ميز مدير هم سطح است (شکل ”راحت باش“). يک ترفند رايج نيز اين است که جاسيگارى را کاملاً خارج از دسترس بازديدکننده قرار مى‌دهند تا او هنگام تکاندن خاکستر سيگار خود، به ناچار احساس ناراحتى بکند.


راحت باش
راحت باش

موقعيت صندلى

بيشترين قدرت زمانى روى مراجعه‌کننده مستولى مى‌شود که صندلى او در وضعيت رقابتى قرار گيرد. يکى از بازى‌هاى معمولى قدرت، قرار دادن صندلى مراجعه‌کننده در دورترين نقطه از ميز مدير و در محدوده عمومى يا اجتماعى است که مقام او را بيش از بيش کاهش مى‌دهد.