قرن‌ها پيش، انسان از سپر براى حفاظت از خود در مقابل نيزه‌هاى دشمن استفاده مى‌کرد و امروز، انسان متمدن هر وسيله‌اى را که در دسترس داشته باشد، به‌عنوان نمادى براى نشان ‌دادن نياز به حفاظت در مقابل حمله جسمى يا لفظى مورد استفاده قرار مى‌دهد. اين شامل ايستادن پشت يک در، راهرو، نرده، ميزتحرير، درِ باز اتومبيل و قرار دادن پاها در طرفين پشت يک صندلى (شکل قرار دادن پاها در طرفين پشت صندلي) مى‌شود. پشت صندلى به‌عنوان سپرى براى پنهان کردن بدن عمل مى‌کند و او را تبديل به يک جنگجوى پرخاشگر و سلطه‌‌جو مى‌نمايد. اکثر افرادى که به اين حالت روى صندلى مى‌نشينند، اشخاص سلطه‌جوئى ‌هستند که سعى مى‌کنند ساير مردم يا گروه‌ها را هنگامى‌که از مکالمه خسته مى‌شوند، کنترل کنند و پشت صندلى به‌عنوان حفاظ خوبى در برابر ”حمله“ از طرف ساير اعضاء گروه عمل مى‌کند. چنين آدمى اغلب محتاط است و بدون اينکه کسى متوجه شود، به اين حالت مى‌نشيند.


قرار دادن پاها در طرفين پشت صندلي
قرار دادن پاها در طرفين پشت صندلي

راحت‌ترين راه براى برطرف کردن اين حالت، ايستادن يا نشستن در پشت او است تا احساس آسيب‌پذيرى کند و ناچار به تغيير حالت شود. اين عمل در گروه‌ها خيلى خوب جواب مى‌دهد زيرا پشت شخصى که در اين حالت نشسته، نمايان مى‌شود و همين مسأله او را مجبور به تغيير وضعيت مى‌کند.


اما در برخورد رودررو با شخصى که پاهاى خود را در دو طرف پشت يک صندلى چرخان قرار داده، چگونه عمل کنيم؟ بحث کردن با او هيچ فايده‌اى ندارد، به‌خصوص اگر مرتب در حال چرخيدن باشد، بنابراين بهترين دفاع، يک حمله غير‌کلامى است. براى اداره مکالمه، بالاى سر او بايستيد به‌طورى ‌که ”زير چشمي“ به او نگاه کنيد و در داخل حريم شخصى او حرکت کنيد. اين حرکت براى او خيلى ناراحت کننده است و حتى شايد در تلاش خود براى جلوگيرى از تغيير حالت، از صندلى بيفتد. اگر يکى از اين افراد قرار است به بازديد شما بيايد و رفتار پرخاشگرانه او باعث ناراحتى شما مى‌شود، حتماً او را روى يک صندلى ثابت دسته‌دار قرار دهيد تا نتواند در وضعيت مورد علاقه‌ خود بنشيند.