چند تن از مردان سرشناس خانواده سلطنتى بريتانيا معروف به اين هستند که هنگام قدم زدن سر خود را بالا نگه مى‌دارند، چانه را جلو مى‌دهند و با يک دست، ناحيه مچ به پائين دست ديگر را در پشت خود مى‌گيرند. اين علامت نه تنها توسط اعضاى خاندان سلطنتى بريتانيا استفاده مى‌شود، بلکه بسيارى ديگر از اعضاى خاندان‌هاى سلطنت کشورهاى جهان از آن استفاده مى‌کنند. در مراتب پائين‌تر، اين علامت‌ توسط پليسى که نگهبانى مى‌دهد، مدير مدرسه هنگامى که در مدرسه قدم مى‌زند، پرسنل ارشد نظامى و ساير صاحب منصبان مورد استفاده قرار مى‌‌گيرد.


اين حرکت حاکى از برترى و اطمينان به خود مى‌باشد. همچنين اين امکان را به فرد مى‌دهد که به‌طور جسورانه و ناخودآگاه، نواحى آسيب‌‌پذير شکم و قلب و گردن خود را به ديگران عرضه کند. تجربيات نيز نشان داده است که اگر زمانى‌که در يک موقعيت بسيار پرتنش قرار گرفته‌ايم مانند مصاحبه با خبرنگار روزنامه يا حتى موقعيت‌هاى ساده‌تر، مثل موقع انتظار کشيدن در مطب يک دندان‌پزشک، اين حالت را به خود بگيريم کاملاً احساس آرامش و اطمينان و حتى برترى خواهيم کرد.


مشاهدات از افسران پليس استراليائى نشان داده افسرانى که غيرمسلح هستند، اغلب از اين حالت استفاده مى‌کنند و غالباً روى پاشنه‌هاى پاى خود به عقب و جلو تکان مى‌خورند، در حالى‌که افسران مسلح به‌جاى اين حالت پرخاشگرانه از حرکت دست به کمر استفاده مى‌کنند (شکل حالت آمادگي). به‌نظر مى‌رسد که اسلحه به‌ خودى خود به قدر کافى احساس قدرت به همراه مى‌آورد، بنابراين به علائم ديگر براى اثبات برترى نيازى نيست.


حالت آمادگي
حالت آمادگي

علامت ”مچ در دست“ نبايد با علامت ”گرفتن ساعد“ (با دست ديگر) (شکل مچ در دست) که نشانه رنجش و ناکامى يک تلاش براى کنترل خود است اشتباه گرفته شود. در اين حالت، يک دست ساعد دست ديگر را خيلى سفت مى‌گيرد انگار که يک دست‌ در تلاش است تا دست ديگر را از حرکت باز دارد. جالب اينجا است که هرچه بيشتر دست به سمت بالا حرکت کند، ميزان عصبانيت فرد بيشتر شده است. به‌عنوان مثال، مردى در (شکل گرفتن ساعد) ديده مى‌شود، تلاش بيشترى براى کنترل خود نسبت به مرد ( شکل مچ در دست) به کار مى‌برد زيرا در (شکل گرفتن ساعد) دست او بازوى دست ديگرى را گرفته و نه ساعد آن را.


مچ در دست
مچ در دست

گرفتن ساعد
گرفتن ساعد

به خاطر اين نوع علامت است که اصطلاحى مانند ”خودت را جمع کن“ رواج يافته است. اين علامت توسط فروشنده‌هائى استفاده مى‌شود که به ملاقات يک خريدار احتمالى رفته‌اند و از آنها درخواست شده که منتظر بمانند.


در واقع اين يک تلاش ضعيف توسط فروشنده براى پنهان نمودن ناراحتى خود است که خريدار هوشيار احتمالاً متوجه آن مى‌شود. چنانچه علامت ”کنترل خود“ تبديل به حالت ”مچ در دست“ گردد، منجر به يک احساس آرامش و اطمينان مى‌شود.