يکى از دلايلى که چرا شخصى مرتباً مورد ظلم و ديگر روش‌هاى سوء استفاده قرار مى‌گيرد اين است که قربانى معمولاً آنقدر ترسيده که از فاش ساختن جزئيات ظلمى که بر او رفته خوددارى مى‌کند. قربانى به‌خاطر ضعف خود، عدم قدرت و ناتوانى در اتخاذ عکس‌العمل مناسب، خجالت‌زده است و مورد تحقير قرار گرفته است. هرچه قربانى ضعيف‌تر باشد، ظلم و تعدى بر او بيشتر خواهد بود.


ظلم و قلدرى در خانواده (از فرزندى به فرزند ديگر) يا در مدرسه (از دانش‌آموزى به دانش‌‌آموز ديگر) شايع‌تر از آن است که اغلب والدين تصور مى‌کنند. با اين همه هيچ پدر و مادرى از شنيدن اينکه فرزند آنها يک زورگو و ظالم است خوشحال نمى‌شوند. هرچند ممکن است تصور کنيد زورگوئى به شکل خشونت جسمانى وجود دارد، مثل نيشگون گرفتن بچه‌هاى ديگر، ولى مى‌تواند در خانه و مدرسه شکل‌هاى ديگرى نيز داشته باشد.