اگرچه ممکن است بيشتر مترصد اين باشد که از زبان کودک خود براى فهميدن اين موضوع بهره ببريد که آيا او چيزى را از شما پنهان مى‌کند يا نه، ولى ارزشمندتر اين خواهد بود که از زبان بدن او هنگام گفتن حقيقت اطلاع کسبب کنيد. اين کار جلوى سوءتفاهم را مى‌گيرد و به‌نوبهٔ خود ميزان اتهام‌زدن‌ها و برخوردهاى غيرضرورى را کاهش مى‌دهد.


در اينجا پنج روش که کودک شما با استفاده از زبان بدن مى‌گويد، ”من حقيقت را مى‌گويم، از شما مى‌خواهم باور کنيد“ معرف شده است:


۱. تماس چشمى قوى.


۲. چشم‌ها کاملاً باز است.


۳. وضعيت و حالت بدن خوب و مناسب است.


۴. واکنش‌هاى او مثبت است.


۵. شما را در آغوش مى‌گيرد.

چگونه به اقرار واضح و آشکار فرزند خود واکنش نشان دهيد؟

مهم‌ترين واکنشى که مى‌توانيد نسبت به راست‌گوئى فرزند خود نشان دهيد حتى اگر احتمالاً از آنچه فرزند شما گفته شده ناراحت شويد خوش‌روئى و تشويق است. او به اين کار نياز دارد تا دقت عمل خود را تقويت کند. به او بگوئيد که چقدر از اينکه حقيقت را گفته خشنود هستيد و اينکه مى‌دانيد چقدر اين کار براى او مشکل بوده و اينکه هميشه مى‌خواهيد تا در آينده هم حقيقت را به شما بگويد و نيز اينکه مسئله‌اى نيست که او چه کار کرده است.


اگر اطلاعاتى که به شما گفته به انجام عملى از جانب او يا شما نياز دارد، پيشنهادات خود را به او بگوئيد. راه‌حل‌هاى شما براى مشکلات او خوشايند خواهد بود و به هر دوى شما کمک مى‌کند تا اعتماد دوجانبه را گسترش دهيد. البته ممکن است از چيزى که مى‌گويد، عصبانى شويد بنابراين بايد او را سرزنش کنيد، اما اطمينان پيدا کنيد تا سرزنش شما آنقدر شديد نباشد که باعث شود در آينده راست‌گوئى را کنار بگذارد. هميشه سعى کنيد که هرگونه سرزنش را با يک ملاحظه‌کارى و اشارهٔ مثبت و خوب به پايان برسانيد.

استفاده از زبان بدن براى اقرار

تماس چشمى قوى

اطمينان او زياد است چرا که مى‌داند در حال گفتن حقيقت مى‌باشد، هرچند بداند از آنچه مى‌گويد خوشتان نمى‌آيد. هنگام صحبت با شما قادر است مستقيم در چشمان شما نگاه کند و حتى اگر با گفته‌هاى او موافقت نکنيد باز هم تماس چشمى خود را با شما حفظ مى‌کند.

چشم‌ها کاملاً باز است

به‌طور غريزى نسبت به مواقعى که گفت‌وگوى عادى دارد، چشمان خود را بيشتر باز مى‌کند، البته به‌عنوان بخشى از تلاش او براى انتقال اين مطلب که گفتار او واقعى است. علاوه بر اين ممکن است ابروهاى او کمى بالا رفته و قسمت پائينى پيشانى او کمى چين‌خورده باشد. او مى‌خواهد که حرف‌هاى او را بارو کنيد.

وضعيت و حالت بدن او خوب و مناسب است

اگر کودک شما در حال گفتن حقيقت باشد علائم رايج دروغ گفتن و داستان‌بافى همراه با خون‌سردى و نشانه‌هائى مثل سرکج و شانه‌هاى شل و آويزان، ديده نخواهد شد. شانه‌هاى کودک شما راست و محکم است و درست روبه‌روى شما قرار گرفته است. وضعيت کلى بدن او نشان از اعتمادبه‌نفس دارد.

واکنش‌هاى او مثبت است

اگر کودک شما متوجه شود شما به او اعتماد کرده، حرف‌هاى او را باور کرده‌ايد، واکنش‌هاى بسيار مثبت از خود نشان مى‌دهد. در حالى‌که اگر کودک دروغگو فکر کند شما حرف‌هاى او را باور کرده‌ايد، احتمالاً بى‌قرارى کرده، بالا و پائين مى‌پرد ولى پاسخ کودک راست‌گو لذت بردن آشکار است.

شما را در آغوش مى‌گيرد

فراموش نکنيد که او هنوز يک کودک کوچک است و بسيارى از واکنش‌هاى عاطفى و هيجانى او به‌طور وقفه‌اى و خودبه‌خودى است. بنابراين وقتى اعلام مى‌کنيد حرف‌هاى او را باور کرده‌ايد، ممکن است به‌سوى شما پريده، در آغوشتان بگيرد، ولى اگر چنانچه بگوئيد هنوز مشکوک هستيد، ناراحت مى‌شود، اما مطمئن است که به او اعتماد داريد.