طرح عملياتى زيربرنامه‌اى را ارائه مى‌دهد که چگونه به شيوه‌اى مؤثر، زبان بدن فرزند خود را بفهميد و نکاتى را که در مباحث پيش آنها اشاره شد، مدنظر داشته باشيد. طرح عملي، تفسير دقيق را هميشه تضمين نمى‌کند، اما نقطهٔ شروع را مهياء مى‌سازد.

آسان گرفتن موضوع

اگر تغيير زبان بدن کودک را بيش از حد جدى بگيريد، ممکن است براى خود مشکل ايجاد کنيد. البته همين‌طور که توانائى فهم و درک شما از زبان بدن فرزندتان قوى مى‌شود، رابطهٔ بين شما و فرزند شما نيز قدرتمندتر مى‌گردد، اما به هر حال کار مشکلى است. بهتر است تفسير زبان بدن او را آسان بگيريد و زياد به‌طور جدى با آن برخورد نکنيد.

تماشاى هر دو روز يک‌بار اعمال فرزند

البته گوش کردن به زبان کلامى کودک سريع‌تر از دريافت زبان غيرکلامى کودک انجام مى‌گيرد، لکن تمام آنچه احتياج داريد اين است که هر روز چند دقيقه‌اى را براى مشاهدهٔ ظاهر و حرکات بدن کودک اختصاص دهيد.

مشاهده اشارات و قيافه‌ها به شکل مجموعه‌اى وکلى

اشارات و حرکات ظاهرى که فرزند شما به‌کار مى‌گيرد (مانند بر سر خود کوبيدن) مى‌تواند معانى بسيارى از آشفتگى و سردرگمى گرفته تا خستگى داشته باشد. همچنين اين حرکت مى‌تواند نشان‌دهندهٔ چيزى متفاوت باشد که بستگى به ساير حرکات زبان بدن او دارد. بنابراين دقت کنيد که در همان لحظه چه حرکات ديگرى از او سر مى‌زند. اين کار بر دقت تفسير شما مى‌افزايد.

تفسير زبان بدن کودک در شرايط و موقعيت‌هاى ديگر

ممکن است متوجه شويد که کودک شما در مقايسه با شما زبان بدن متفاوتى را با دوستان نزديک خود به‌کار مى‌گيرد. هرچه بيش‌تر او را تماشا کنيد، دامنهٔ وسيع‌ترى از زبان بدن وى را خواهيد ديد.

بررسى صحت و سقم تفسير

ممکن است به‌طور مثال، چنين نتيجه بگيريد که روش غيرکلامى کودک شما اين‌گونه مى‌گويد که او ترسيده و يا بى‌قرار است. به محض اينکه چنين نتيجه‌اى گرفتيد از او بپرسيد که آيا واقعاً چنين احساساتى دارد يا نه اين کار باعث مى‌شود که صحت و قسم تنفسى خويش را به محک آزمون بزنيد.

تأکيد بر استفاده همه از زبان بدن

بزرگسالان و کودکان مبادلات غيرکلامى را منتقل و در تمام لحظات دريافت مى‌کنند و هيچ‌کدام آموزش خاصى براى اين مهارت‌ها نديده‌اند. بنابراين شباهت‌هائى وجود دارد که به‌طور احتمالى مى‌توانيد حتى از آنچه تصور مى‌کنيد تفسير بهترى داشته باشيد.

تماشاى کودک هنگام بازى‌هاى تقليدى

بچه‌هاى کوچک‌ از نقش بازى کردن يا بازى‌هاى شبيه به نمايش براى بيان احساسات خود استفاده مى‌کنند و اين مى‌تواند منبع ديگرى براى اطلاعات غيرکلامى باشد. به‌طور مثال اداء يک رئيس بزرگسال را درآوردن مى‌تواند شيوه‌اى باشد براى گفتن اين پيام که او فکر مى‌کند، شما از روش‌هاى مستبدانه خيلى استفاده مى‌کنيد.

استفاده از حرکات و اشارات فرزند

اين روش خوبى براى تقويت درک و فهم شما از ارتباطات غيرکلامى فرزند شما است. به‌عنوان مثال فرض کنيد، مى‌بينيد که در حال خاراندن چانه و گونه و با سرعت پا کوبيدن مى‌باشد اما نمى‌دانيد که اين حرکت چه معنائى دارد. پس اين اعمال را تقليد کنيد که چه احساسى به شما دست مى‌دهد.

پرسش از دیگران

مشاهدهٔ عينى کودکان ديگر از مشاهدهٔ فرزند خودتان آسان‌تر است. اگر از تفسير ديگران در مورد زبان بدن کودک خود سؤال کنيد، ممکن است نتايج ارزشمندى نصيب شما گردد که اين نيز به‌نوبهٔ خود تائيدى بر عقيدهٔ شما خواهد بود.

کسب آگاهى از زبان بدن خودتان

به احتمال زياد کودک شما از رفتار و حرکات و اشارات غيرکلامى شما تقليد مى‌کند. بنابراين تعجب نکنيد که از اظهارات غيرکلامى‌اى که شما نيز از آن استفاده مى‌کنيد، بهره ببرد و اگر مثلاً موقعى که هيجان‌زده هستيد از اين روش‌ها استفاده مى‌کنيد، بايد بدانيد که او نيز هنگام هيجان‌زدگى از همان شيوه استفاده مى‌کند.