۱۹۰۷ م. دستگاه انتقال عکس و تصوير

انتقال عکس از طريق سيم تلگراف از تکنيک‌هاى ارتباطى نسبتاً قديمى محسوب مى‌شود. در سال ۱۹۰۷ مخابره کليشه‌هاى فتوگرافيک از طريق سيم يا امواج به‌وسيله کورن (Korn) در آلمان و اوژن بلن (EugeneBelin) در فرانسه آغاز شد. اين دستگاه عکس را به‌طور نقطه به نقطه تجزيه مى‌کند و سپس در مرحله دريافت عکس دوباره آن را نقطه به نقطه با هم ترکيب مى‌نمايد. ارتباط فرستنده و گيرنده عکس از طريق سيم يا بى‌سيم برقرار مى‌گردد. اوژن بلن در فرانسه اين دستگاه را کامل کرد و بلينوگراف (Belinogerphe) را روزنامه ژورنال در سيزدهم ماه مِى ۱۹۱۴ مورد استفاده قرار داد. از آن پس اين دستگاه به خدمت مطبوعات درآمد. خبرگزارى‌هاى ”يونايتدپرس و آسوشيتدپرس“ در حال حاضر داراى شبکه‌هاى بسيار گستردهٔ دستگاه‌هاى انتقال عکس‌هاى تلگرافى مى‌باشند. بيشتر روزنامه‌ها و فرستنده‌هاى تلويزيونى از آنها بهره‌بردارى مى‌کنند. از آغاز سال ۱۹۲۵ نيز مخابره تصاوير روز را از راه دور تعميم بخشيدند. ارسال تصاوير که از اوايل قرن بيستم آغاز شده بود چهره روزنامه‌ها را دگرگون و از آن پس خدمات آنها صرفاً به مطالب خواندنى آنها منحصر نمى‌شد. بلکه داشتن تصاوير سياه و سفيد و رنگى جالب نيز بسيار مؤثر بود.

۱۹۰۷ م. بکارگيرى طبل آينه‌دار و لامپ براون براى ساخت تلويزيون

در سال ۱۹۰۷ پرفسور بورى روزينگ (Boris Rosing) که از انستيتوى تکنولوژى سَن پيترزبورگ بود، طبل آينه‌دارى را که داراى تعدادى آينه‌هاى کوچک بود تصوير روى آن مى‌افتاد، برروى پرده‌اى از سلول‌هاى نورابرق (Photocell) که در درون يک لامپ قرار داشت انداخت. بدين ترتيب تصاوير ضعيفى از تصويرها به‌دست آورد. ولادمير زووريکين (Vlodimir Zworykin) يکى از شاگردان بورى روزينگ بود که در تکميل لامپ دروبين تلويزيون موفقيت‌هاى بزرگى کسب کرد.

۱۹۰۷ م. روزنامه ورستر جورنال - انگلستان

روزنامه (ورستر جورنال) در سال ۱۷۰۹ ميلادى تأسيس و منتشر شد.

۱۹۰۷م. روزنامه ايران‌نو ارگان حزب دموکرات

اولين شماره روزنامه (ايران‌نو) ارگان حزب دموکرات در سال ۱۳۲۷هـ.ق. به مديريت سيدمحمود شبسترى آذربايجانى در تهران منتشر گرديد. روزنامه‌اى بود يوميه که در تمام روزهاى هفته به استثناء ايام تعطيل منتشر مى‌گرديد اين روزنامه، روزنامه‌اى بود ملى، سياسى، اجتماعى، اقتصادى، ادبى و اخلاقى و از هرگونه مطالب سودمند سخنى مى‌راند. ”ايران‌نو“ اولين روزنامه‌اى است که با قطع بزرگ در ايران منتشر گرديد. اين روزنامه به جهت بى‌پروائى در امر بيان مطالب چندين بار توقيف گرديد که مهم‌ترين آنها در سال ۱۳۲۹ بود که براى مدت يک هفته توقيف شد ولى چون اين توقيف از طرف هيئت دولت صورت گرفته بود از طرف روزنامه ايران‌نو هيچ‌گونه اعتراضى نسبت بدان نشد. بعد از انتشار شماره ۱۰۴ افجه‌زاده به‌عنوان مدير مسئول معرفى شد و از سال دوم نام (م ا -رسول‌زاده) به‌عنوان سردبير درج شده است. در دوره دوم مشروطيت روزنامه‌هاى اين زمان ارگان حزب‌ها و دسته‌هاى مختلفى بودند که از آن ميان و از همه مهم‌تر روزنامه ايران‌نو، ارگان حزب دموکرات بود. اين روزنامه با چاپ سربى منتشر مى‌شد.

۱۹۰۷ م. دايرةالمعارف در زمينه دين مسيح

کار دانش‌نامه علوم سياسى که تکميل آن چندين دهه به درازا کشيده است آغاز شد.


اين مجموعه شامل:

- قاموس کتاب مقدس ۱۹۰۷


- قاموس الهيات کاتوليک ۱۹۰۹


- قاموس باستان‌شناسى مسيحى و طقسس دينى ۱۹۲۸ - ۱۹۳۵


- قاموس تاريخ جغرافيائى کليسائى / مسيحى ۱۹۲۹


- قاموس قانون شرع عيسوى ۱۹۳۵


- دايرةالمعارف کاتوليک ايتاليائى داراى تصاوير زيبا ۱۹۴۸ - ۱۹۵۴


- دايرةالمعارف دين، به سَر ويراستارى (ميرچا الياده) متوفى ۱۹۸۶ با يک جلد نمايه در لندن - نيويورک ۱۹۸۷

۱۹۰۸ م. روزنامه کريستين ساينس مانيتور

روزنامه روزانه (Christian Science Monitor) ايالت بوستون (Boston) از آمريکا است. اين روزنامه در سال ۱۹۰۸ تأسيس و انتشار يافت. روزنامه مزبور از حمايت کليساى مسيحى (Sceintist) برخوردار است.

۱۹۰۸ م. انتشار نخستين روزنامه بانوان در ايران

اولين روزنامه بانوان در ايران در سال ۱۳۲۸هـ.ق. در تهران منتشر گرديد. مطالب آن تماماً در مورد زنان و موضوع‌ها مربوط به آنها مى‌باشد. اين روزنامه توسط خانم دکتر حسين‌خان کمال هر هفته يکبار در تهران منتشر مى‌گرديد.

۱۹۰۸ م. نخستين دايرةالمعارف انگليسى براى کودکان

آرثرمى (۱۸۷۵ - ۱۹۴۳) نويسنده و ناشر انگليسي، نخستين دايرةالمعارف کودکان به زبان انگليسى را در سال ۱۹۰۸ در انگلستان منتشر کرد.

۱۹۰۹ م. کتابخانه ملى چين

کتابخانه ملى چين، به داشتن منابع غنى و تاريخ طولانى آن شهرت دارد. کتابخانه مرکزى پکن در ۲۴ آوريل سال ۱۹۰۹ شاخته شد. بعد از انقلاب ۱۹۱۱ در ۲۷ اوت ۱۹۲۱ رسماً افتتاح شد و در ژوئيه ۱۹۲۸ مجدداً نام آن به‌عنوان کتابخانه ملى (بى‌پينگ) نام‌گذارى شد. بعد از تأسيس جمهورى خلق چين کتابخانه ملى بى‌پينگ به‌نام کتابخانه ملى نام‌گذارى شد. ساختمان جديد کتابخانه در اول ژوئيه ۱۹۸۷ تکميل گرديد. اين کتابخانه داراى ۱۷۰ هزار متر مساحت است. ظرفيت قفسه‌هاى آن به ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ نسخه مى‌رسد. کتابخانه داراى ۳۰ سالن مطالعه مجزا و بيش از ۳ هزار صندلى است. روزانه حدود ۸ هزار نفر از اين کتابخانه استفاده مى‌کنند. کتابخانه ملى چين داراى تسهيلات پيشرفته، مانند رايانه‌ها، دستگاه نقاله کتاب، ميکروفتو، و نظاير آن مى‌باشد. تاريخ مجموعه کتابخانه به ۷۰۰ سال قبل برمى‌گردد. مجموعه کتاب‌ها تا سال ۱۹۸۶ به ۱۲۴/۷۷۸/۱۳ نسخه رسيده بود.

۱۹۱۰ م. روزنامه اکسلسيور - روزنامه مصور رنگى - فرانسه

در سال ۱۹۱۰ روزنامه اکسلسيور در فرانسه قدم به عرصه وجود گذاشت. اين روزنامه يوميه جهان بود که به اهميت تصوير در کار روزنامه‌نگارى توجه کرد و بسيارى از مطالب خود را با عکس همراه ساخت.

۱۹۱۰ م. دايرةالمعارف کودکان - آمريکا

در ايالات‌متحده آمريکا ديرةالمعارفى در بيست و چهار جلد با عنوان ”کتاب دانش“ در سال ۱۹۱۰ براى کودکان منتشر شد. ترتيب اين کتاب موضوعى بود و نه فقط اطلاعات عمومى به کودکان مى‌داد بلکه حاوى قصه‌ها، اشعار، شرح بازى‌ها، لوازم و سرگرمى‌هاى ذوقى براى آنان بود. در سال ۱۹۶۶ ويرايش جديد کاملى از آن با ترتيب الفبائى در بيست جلد با عنوان ”کتاب جديد دانش“ انتشار يافت. ضميمه‌هاى سالانه، مطالب آن را روزآمد مى‌کند.

۱۹۱۱ م. تأسيس کمپانى IBM

در سال ۱۸۹۶ هرمان هالريث (Herman Hollerith) شرکت ماشين جدول‌بندى (Tabulation Machine) را تأسيس کرد بعدها با چند شرکت ادغام شد و کمپانى IBM به‌وجود آمد.


اين شرکت‌ها عبارت بودند از:


  - Computing - Tabulating - Recording - Co (CTR)
  - Tabulating Machin
  - International Time Recording Co.
  - Computing Scale Co
  - Bundy Manufacturing


اين شرکت چندمليتى آمريکائى از نخستين سازندگان رايانه است و نام IBM سرنام عبارت (International Business Machine) مى‌باشد.